banier wijkengids 2

4.9 Start in de wijk: stel de burger centraal


De burger centraal stellen is een containerbegrip en kan op verschillende manieren worden ingezet bij een samenhangende, gebiedsgericht aanpak.

  1. De problematiek van de burger centraal stellen en van hieruit de aanpak bepalen en verder uitwerken. Kernzaken hierbij zijn mensen weer mee laten doen in de samenleving door te ervoor te zorgen dat zij inburgeren, naar school gaan, werken of maatschappelijk betrokken zijn;
  2. Betrek bewoners bij de aanpak. Stel de probleemanalyse gezamenlijk met de burgers vast en werk vervolgens ook het actieplan samen uit.


Bij een integrale aanpak zijn open communicatie en resultaatgerichtheid van groot belang. Uiteindelijk gaat het erom wat je met elkaar realiseert in de wijk voor de bewoners. Het verwachtingenmanagement en de communicatie daarover zijn hierbij belangrijk. Bijvoorbeeld:

  • Zijn de voornemens realistisch en haalbaar?
  • Waarom worden bepaalde voornemens niet gerealiseerd? 
  • Heeft dit te maken met financiën of zijn er andere afwegingen?