banier wijkengids 2

4.8 Werken aan wijken: 2,5 jaar experimenteren met samenhangende wijkaanpak


Het rapport Werken aan Wijken biedt inzicht in integraal en gebiedsgericht werken. In het rapport wordt gesproken over samenhang en integraliteit wanneer het moet. Pas als de problematiek in een bepaald gebied of bepaalde wijk zo groot is en het normale sectorale beleid niet meer voldoet is een integrale en samenhangende aanpak noodzakelijk. Ook dan is het zaak om dicht bij de eigen organisatie te blijven. Als er wordt besloten tot het oprichten van een eigen organisatie voor de wijk, bestaat het gevaar dat de bestaande organisaties zich terugtrekken en het als het probleem zien van de coördinatieorganisatie.


Do’s en dont’s uit de praktijk, aangevuld met lessen uit wetenschappelijk onderzoek, maar vooral voortbouwend op de ervaringen uit het verleden bieden een kader en zijn harde randvoorwaarden voor het opzetten van een integrale, gebiedsgerichte wijze van werken. Telkens staat de burger centraal. Houd hierbij in gedachte dat er niet één blauwdruk of aanpak bestaat. Als je als gemeente, samen met partners besluit tot een dergelijke aanpak bestaan de volgende richtlijnen:

  • Ga uit van een gedeelde analyse en visie
  • Houd de overheidsorganisatie scherp
  • Bouw vitale coalities