banier wijkengids 2

4.7 Wat bestuurders elkaar aanraden


Tips, lessen en suggesties voor bestuurders

Beleid, visie en programma

 • Zet daar waar kan de denkwijze van gebiedsgericht werken breed in
 • Gebruik beschikbare MKBA’s om meer en andere partijen te verbinden
 • Bepaal wat integraal of wijkgericht wordt aangepakt
 • Verbind maatschappelijk ondernemerschap met maatschappelijke vraagstukken

Randvoorwaarden communicatie
Bewoners moeten weten wat er met hun suggesties en klachten is gedaan en wat er van hen verwacht wordt (rechten en plichten).


Randvoorwaarde informatiepositie

 • Problemen én de kracht van de wijk
 • Let op: in een welvarende wijk kan een probleembuurt/straat liggen
 • Subjectieve én objectieve informatie


De wijkengids is bedoeld voor belanghebbenden en betrokkenen die de leefbaarheid in wijken willen verbeteren. In elke fase van de beleidscyclus kan deze wijkengids worden gebruikt. De belangrijkste gebruikers van de wijkengids zijn bestuurders, professionals en bewoners. Niet alle ervaringen, lessen en inzichten die in de wijkengids zijn gepresenteerd, zijn toegeschreven naar de gebruikers van de wijkengids. Bij het samenstellen van deze wijkengids bleek dat een wijkenaanpak of een buurt of gebiedsgerichte aanpak staat of valt met de inzet van bestuurders. Bewoners, professionals, fondsen, ondernemers, het bedrijfsleven, corporaties en de andere partners van de wijkenaanpak, kunnen nog zo hard hun best doen: alleen en met elkaar bereiken ze minder dan samen met bestuurders. Gezien de doorslaggevende rol die bestuurders hebben in het maken van ‘net-dat-verschil’ hieronder de tips, lessen en suggesties voor bestuurders. De bestuurders die weten wat het is om een wijkenaanpak tot een succes te maken, zijn de inspiratiebron geweest voor onderstaande lijst.

Beleid, visie en programma

 • Focus en stel heldere prioriteiten: 1 verbindende stip op de horizon
 • Een wijkenaanpak is basis voor een krachtige sociale agenda
 • Investeer in het partnerschap met corporaties, het bedrijfsleven en fondsen en zorg voor commitment. Zo organiseer je externe financieringsbronnen en creëer je een verdienmodel dat ook voor het bedrijfsleven/(zorg)verzekeraars en fondsen interessant is
 • Overtuig andere partijen door middel van een MKBA als medefinancier voor de aanpak (ook voor preventie: gezondheid en veiligheid lenen zich hier goed voor)
 • Zorg voor één centrale budgethouder, dit vermindert de administratieve last voor de uitvoering
 • Ga uit van de 4+1 structuur om successen van projecten te bepalen
 • De bestuurder kan de trekker zijn van een omslag in het handelen en denken in de organisatie
 • Probeer niet álles integraal te willen organiseren
 • Verbind maatschappelijk ondernemerschap met maatschappelijke vraagstukken uit de wijk

Informatiepositie:

 • Vraag behalve naar de problemen ook naar de kracht van de wijk
 • Statistieken verhullen soms details. Let op schaal: in een welvarende wijk kan een probleembuurt liggen
 • Houd omslagpunten in wijken in de gaten
 • Betrek professionals en bewoners bij het interpreteren. Pas dan kom je tot een beeld waarbij de papieren en feitelijke werkelijkheid elkaar overlappen
 • Zorg dat je weet wat de klachten van bewoners zijn, dat deze klachten niet verdwijnen onder de noemer: zijn we mee bezig, wordt aan gewerkt. Neem klachten van bewoners serieus met oog voor samenhang tussen die klachten
 • Bepaal je aanpak en het beeld dat je hebt van de wijk niet op objectieve informatie alleen: subjectieve én objectieve informatie vormen samen het beste beeld
Leiderschap
 • Maak je hard voor een beperkt aantal doorbraken met een sneeuwbaleffect en realiseer die ook
 • Geef bestuurlijke rugdekking aan best persons, een achter de voordeuraanpak en multidisciplinaire teams
 • Zet de beste mensen in de frontlijn en regel het mandaat op dat niveau en zorg dat zij kunnen opschalen
 • Laat je niet verleiden tot productieafspraken over output, maar ga alleen maar voor outcome
 • Durf de projectencarrousel te stoppen: scheid het kaf van het koren
 • Stel zeker dat de aanpak die je zelf in werking zet of die aan je wordt voorgelegd is gebaseerd op werkzame bestanddelen
 • Verbind mensen in je organisatie die er voor willen gaan, los van indeling in diensten en programma's
 • Laat professionals van buiten naar binnen werken en vermijd dat zij zich verliezen in het maken van nota's, beleid en administratie
 • Wees eerlijk over wat nog niet (goed) lukt en houd bewoners op de hoogte
 • Als bestuurder ben je pleitbezorger en borger van de integrale aanpak, je kunt het verankeren bij het college