banier wijkengids 2

4.5 “De wetten van de wijkaanpak”


“Wetten van de wijkaanpak”

 • Herstructurering heeft grote effecten op het verbeteren van de leefbaarheid. Verkoop van sociale huurwoningen werkt ook, zij het in mindere mate
 • Schoon, heel, veilig betrouwbare professionals (instanties) zijn een basisvoorwaarde
 • Zet de bewoners centraal, beschouw hen als gelijkwaardige partners. Investeer in zelfredzaamheid en combineer dat met wederkerigheid
 • Zonder een Achter de Voordeuraanpak én ondernemend maatschappelijk initiatief, geen effectieve wijkaanpak


 • Gezondheid levert op veel meer terreinen dan alleen gezondheid winst op.
 • Kunst en cultuur in de wijk dragen bij aan nieuwe verbindingen tussen mensen en zijn daarmee belangrijke waardemakers
 • De Rotterdamwet helpt
 • Blijf aandacht houden voor leefbare wijken. Kleinschalige ingrepen werken preventief
 • Verdunnen van de concentratie van problemen; goede route, lastige uitvoering
 • Gebruik effectieve interventies
 • Faciliteer 'Best Persons'
 • De gemeentelijke organisatie moet zich richten naar de leefwereld van de samenleving.


De wijkenaanpak is geen standaard recept maar een breed en context gebonden combinatie van maatregelen. De ervaringen in Nederland en daarbuiten van de afgelopen decennia hebben veel kennis opgeleverd over wat wel en niet werkt in de wijkenaanpak. Hieruit zijn enkele wetten of werkzame bestanddelen af te leiden die daadwerkelijk verschil maken in een wijk. Voor de wijkengids zijn deze ‘wetten van de wijkenaanpak’ zo opgeschreven dat de praktijk hiermee uit de voeten kan. Het toepassen van deze ‘wetten’ kan in alle fase van de beleidsuitvoering. Het woord ‘wetten’ is een kapstok om de geleerde lessen, rode draden en wetmatigheden te presenteren. In de updates van de wijkengids zal dit onderdeel van de wijkengids steeds concreter worden.
 
De hier beschreven wetten van de wijkenaanpak zijn gericht op het inhoudelijke deel van de aanpak. Het programma staat centraal. Wat je kunt doen, waarop je kunt inzetten, niet op hoe je dat moet doen. Hoe je een wijkenaanpak het beste kunt organiseren, uitvoeren en inrichten is het onderwerp van hoofdstuk 5.
Onder wetten van de wijkenaanpak verstaan we geleerde lessen, rode draden en wetmatigheden.
Bij werkzame bestanddelen van de aanpak gaat het om de effecten die aan deze wetten toegeschreven kunnen worden.

Niet elke combinatie van maatregelen heeft effect. Tot nu toe zijn er verschillende strategieën die een bewezen effect hebben in de wijkenaanpak. Er staat bewust tot nu toe, omdat de werkzame bestanddelen van de wijkenaanpak nog niet zijn uitgekristalliseerd. De werkzame bestanddelen van de wijkenaanpak kunnen door alle belanghebbenden en betrokkenen worden gebruikt. De onderbouwing van de aanpak is niet het enige waar onderstaande inzichten voor kunnen worden gebruikt.

De onderstaande wetten van de wijkenaanpak zijn gericht op het inhoudelijke deel van de aanpak. Het programma staat centraal. Wat je kunt doen, waarop je kunt inzetten, niet op hoe je dat moet doen. Hoe je een wijkenaanpak het beste kunt organiseren, uitvoeren en inrichten is het onderwerp van hoofdstuk 5.