banier wijkengids 2

4.4 Advies Stad en Stijging


VROM-Raad: Stad en Stijging

Investeringen in de fysieke structuur zijn onvoldoende om de leefbaarheid van een buurt vooruit te helpen. Neem daarnaast de wens van de bewoner om vooruit te komen op de sociale ladder als uitgangspunt.

  • Onderwijs: Investeer extra in onderwijs in stedelijke vernieuwingswijken
  • Arbeid: Maak extra ruimte voor economie in de wijk
  • Wonen: Maak kleine stappen op de woonladder mogelijk
  • Vrije tijd: Maak ruimte voor sport, spel en cultuurvoorzieningen
  • Sociale binding: Behoud mensen die met succes de sociale ladder hebben bestegen.


De wijkenaanpak is bedoeld om de neerwaartse spiraal waarin wijken terecht zijn gekomen met een krachtige, gerichte inzet te doorbreken. Voor het kiezen van de juiste strategie is het daarbij van groot belang te weten ‘op welke knoppen’ te drukken.

In oktober 2006 bracht de VROM Raad advies uit onder de titel Stad en stijging: sociale stijging als leidraad voor stedelijke vernieuwing. Dat advies vormde een kentering in het denken over stedelijke vernieuwing. De VROM raad bepleitte om de focus op het fysieke (de stenen) te verschuiven neer het sociale (de mensen) en om beide onderdelen sterker te verbinden. In de periode ervoor was er te weinig aandacht van de zorgen van bewoners om rond te komen en hun ambities om vooruit te komen in het leven. Het missen van maatschappelijke en economische kansen was voor de VROM Raad een belangrijke motivatie om het verbinden van fysiek en sociaal hoog op de agenda te zetten.

En met succes. Een van de wetten van de wijkenaanpak is het verbinden van fysieke en sociale beleid. Daarmee heeft het advies van de VROM raad aan de wieg gestaan van het integraal benaderen en uitvoeren van wijkenaanpak. De problemen die aandachtswijken kenmerken zijn echter meervoudig en gelaagd. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) spreekt van ‘wicked problems’. Zowel onderzoekers als bestuurders en professionals zijn het er over eens dat een goede strategie in elke wijkenaanpak gekenmerkt wordt door een integrale benadering. Problemen staan niet op zichzelf, maar hangen nauw samen en wanneer je slechts op een aspect richt worden ze enkel verplaatst of minder zichtbaar.