banier wijkengids 2

4.13 Gebiedsgericht werken gebeurt in een coalitie


Tot slot gaat het om de samenwerkingspartners: de vitale coalitie. Zoals in de inleiding al aangehaald is het voor de overheid en publieke organisaties niet gewoon om in een integraal team te opereren. Het is daarom goed om je aan de voorkant te realiseren dat om partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten nemen ze een gedeeld belang moeten hebben, maar zij daarnaast een eigen belang hebben.


Bind partijen aan het gezamenlijke belang, want samenwerking is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dergelijke coalities bestaan bij voorkeur op drie niveaus: bestuurlijk (bepalen visie), hoog ambtelijk (creëren randvoorwaarden) en in de uitvoering (operationele samenwerking).