banier wijkengids 2

4.12 Spanning tussen het gebied en de sectoren: die is er altijd!


Een i
ntegrale wijkenaanpak betekent voor de gemeente een aantal impliciete keuzes. Het opgestelde wijkplan of wijkactieplan moet immers worden uitgevoerd. Hiervoor is een sterke trekker nodig, die voldoende gedekt wordt door de ambtelijke en bestuurlijke top. Ten eerste betekent het dat de uitvoering centraal moet worden gesteld en niet alleen de logica van de wetten en regels. Hier moet je als gemeente en als publieke organisatie ruimte voor scheppen. De organisatie schakelt over op opgavegericht werken in plaats van aanbodgericht, zoals normaal gebeurt binnen een gemeentelijke organisatie. Ten tweede is er ook een constante spanning tussen het gebied en de gemeentelijke sectoren.


Deze spanning moet productief worden gemaakt. Maak daarom de vraagstukken uit de wijk concreet en bewandel als programmamanager de ongebruikelijke paden; dit vraagt lef en doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd moet het besef aanwezig zijn dat de diensten/sectoren vooral het werk moeten doen waar zij goed in zijn en hierom worden gewaardeerd. Dit sluit aan bij het derde aspect: de programmamanager en zijn team zullen een ondernemende en onconventionele manier van werken moeten ontwikkelen, die anders is dan de normale manier van werken.