banier wijkengids 2

4.11 Gebiedsgericht werken vraagt om een lange adem


Wanneer wordt besloten om een integrale wijkaanpak te starten, dan moet er volledige inzet zijn om de wijk er weer bovenop te krijgen. Hierbij is het van belang een duidelijk doel na te streven. Met een integrale aanpak kunnen vaak niet alle beleidsvraagstukken worden opgelost. Een aantal vraagstukken moet binnen de sectorale beleidskokers worden aangepakt. Zorg dus voor focus en houd hieraan vast. Als het bijvoorbeeld gaat om het oplossen van de jeugdwerkloosheid in 10 jaar, dan moet hier ook aan worden vastgehouden. Immers: de bouw van een nieuw centraal station duurt ook 10 jaar en daarbij is halverwege stoppen ook geen optie.


Het doel en de focus bepalen ook de aanpak en strategie. Is het doel om sociale stijgers te behouden voor de wijk of om een starterswijk te blijven? Om alle partijen en partners betrokken te houden bij de aanpak is het noodzakelijk om resultaten te tonen. Het einddoel kan pas over 10 jaar worden gehaald, maar dit neemt niet weg dat er tussentijds ook resultaten gehaald worden en deze zichtbaar moeten worden gemaakt. Zorg voor goede monitoring, stel tussentijdse doelen bij wanneer noodzakelijk en pas het beleidsinstrumentarium aan als de situatie hierom vraagt. Houd echter vast aan het einddoel.