banier wijkengids 2

4.10 De situationele analyse: wat is er daadwerkelijk aan de hand


Bij de start van een integrale wijkaanpak is het van belang een goede diagnose te stellen. Wat is er daadwerkelijk aan de hand en welke aanpak past hierbij? Dit start met een gedegen analyse op basis van cijfers en feiten. Wat zijn de resultaten uit de stedelijke en wellicht ook landelijke monitors? Hieruit blijkt welke gebieden, wijken en buurten in de stad extra aandacht verdienen. Hiermee wordt bepaald waar de focus komt te liggen en wat de belangrijkste thema’s worden. Een integrale wijkaanpak is bedoeld voor de belangrijkste problemen en kan niet op alle beleidsvraagstukken anticiperen. Tevens is een integrale aanpak speciaal gericht op een gebied en mensen, waar voorrang voor wordt gevraagd.


Er zijn nu al gemeenten, zoals Amsterdam, die dit zogenaamde voorrangsbeleid hebben toegepast. Het uiteindelijke besluit om daadwerkelijk een integrale wijkaanpak te starten kan niet worden genomen achter de tekentafel. De wijkagent, de welzijnswerker, maar vooral de ondernemers en de bewoners beschikken over informatie en zienswijzen die niet voorkomen in statistieken. Een combinatie van de statistische en de praktische informatie leidt uiteindelijk tot het besluit om een integrale aanpak te starten. We spreken dan ook wel van een situationele analyse, waardoor een gerichte aanpak kan worden opgezet.