banier wijkengids 2

4. Wat ga je doen?


Als je het hoofdstuk Wat ga je doen? hebt gelezen weet je:

  • Waarom het belangrijk is een strategie te formuleren
  • Wat de belangrijkste strategische oplossingsrichtingen zijn
  • Wat elementen zijn die werken in een strategie voor leefbaarheid
  • Op welke wijze je kan investeren in zelfredzaamheid


In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat een effectieve en efficiënte wijkenaanpak begint bij een goed inzicht in de lokale situatie. Daarbij draait het niet alleen om het bestuur en de (beleids)ambtenaren. Er moet een gedeeld beeld bestaan onder alle actoren die bij de wijk zijn betrokken, dus corporaties, onderwijs, welzijn, zorg en niet in de laatste plaats bewoners. Pas als problemen collectief zijn erkend, benoemd en in kaart gebracht, kan nagedacht worden over mogelijke oplossingen.

Het vanuit een gedeelde analyse formuleren van de strategie staat in dit hoofdstuk centraal. Dit begint bij de vraag ‘wat is onze ambitie voor deze wijk, naar welke situatie willen we toe?’. Het beantwoorden hiervan mondt uit in een algemene visie die focus geeft aan het beleid. In dit proces spelen politieke keuzes een bepalende rol. Vervolgens is de vraag ‘wat willen we feitelijk bereiken in deze wijk, oftewel wat is het concrete doel van de aanpak?’. De visie en de doelstellingen vormen samen de strategie, het kader dat de opmaat geeft voor het uitwerken van de aanpak in een plan met interventies.
Interessante publicaties

De Buurt als Jas

Stedelijk beleid houdt onvoldoende rekening met de dynamiek in soorten huishoudens en de inrichting van de buurt. Een stad moet niet streven naar wijken op stedelijk gemiddelde, maar moet juist de variëteit aan typen wijken koesteren.

Lees verder…


Soort zoekt soort

Mensen die op elkaar lijken maken vaak dezelfde keuze waardoor ze clusteren in de ruimte. De publicatie ‘Soort zoekt soort’ brengt vanuit diverse invalshoeken kennis over welke soort onder welke omstandigheden de andere soort opzoekt samen.

Lees verder…