banier wijkengids 2

3.2 De theorie van tipping points


De theorie van tipping points

De theorie achter ‘tipping points’ is dat, als eenmaal een drempelwaarde genaderd en overschreden wordt, kleine ontwikkelingen in een wijk grote gevolgen kunnen hebben. In de theorie wordt een relatie verondersteld tussen leefbaarheid in de buurt en de verhuisgeneigdheid van de buurtbewoners: hoe slechter de buurt, hoe meer bewoners willen vertrekken. En met name de meer kansrijke groepen (die over de financiële mogelijkheden beschikken) zullen dit ook daadwerkelijk doen.


Als in een buurt de leefbaarheid te wensen over laat, is de kans groot dat de woningen die hierdoor vrijkomen bewoond zullen gaan worden door kansarmere groepen. Dergelijke ‘selectieve migratie’ kan leiden tot verdere verslechtering van de leefbaarheid in de wijk en vervolgens een verdergaande selectieve migratie aanwakkeren. Zo kunnen kleine verslechteringen van leefbaarheid rondom een omslagpunt ervoor zorgen dat een wijk in een neergaande spiraal terecht komt.