banier wijkengids 2

2.4 Wat is er geleerd?


Ervaring in de praktijk, uitwisseling tussen betrokkenen en wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot vele nieuwe inzichten in de wijkaanpak:

 • Wat een effectieve wijkaanpak is
 • Waar en wanneer een wijkaanpak geboden is
 • Welke wijken, buurten en gebieden mogelijk bedreigd zijn
 • Hoe je een wijkaanpak aanpakt, coördineert en uitvoert (sturing)
 • Voorbeelden van inspirerende en succesvolle projecten
 • Wat de werkzame bestanddelen (de ‘wetten’) van de wijkaanpak zijn


 • Wat de behaalde resultaten zijn
 • Hoe je een wijkaanpak in praktijk brengt
Een effectieve wijkaanpak
 • Is gebiedsgericht; bewoners en hun leefomgeving staan centraal
 • Heeft een norm en boekt en bewaakt resultaten
 • Betrekt bewoners
 • Verbindt partijen
 • Is innovatief en kent een lerende aanpak
 • Is verankerd


Op verschillende terreinen (proces en inhoud) zijn nieuwe inzichten ontstaan. Op veel plaatsen in de wijkengids lees je daar meer over. Onder andere is duidelijk geworden wat de kenmerken zijn van een effectieve wijkenaanpak, wanneer je een wijkenaanpak inzet, hoe je  uitvoering geeft aan een wijkaanpak, stuurt en coördineert en welke projecten goed beoordeeld zijn.

Wat een effectieve wijkaanpak is

De wijkaanpak heeft veel waardevolle lessen opgeleverd. De werkwijzen uit de wijkaanpak, zoals het meer in samenhang werken en voor en vanuit de bewoners, zijn bruikbaar voor andere wijken en gebieden met problemen op het terrein van leefbaarheid. De (landelijke) Voortgangsrapportage 2010 benoemt 6 kenmerken van een effectieve aanpak:

Een effectieve wijkaanpak

 • is gebiedsgericht; bewoners en hun leefomgeving staan centraal;
 • heeft een norm en boekt en bewaakt resultaten;
 • betrekt bewoners;
 • verbindt partijen;
 • is innovatief en kent een lerende aanpak;
 • is verankerd.

Dat lijken open deuren en zijn het misschien ook. In de praktijk blijkt het moeilijk genoeg om dit te realiseren.