banier wijkengids 2

2.4.7 Onderzoek naar de ontwikkeling van wijken


Onderzoek naar ontwikkeling van wijkaanpak bestaat uit:

  • Monitors naar de ontwikkeling van de wijken en de (mening van) bewoners
  • Onderzoek naar effectiviteit van interventies. NB De Wetenschappelijke Commissie Wijkenaanpak geeft aan dat dit te weinig en niet goed genoeg gebeurt

Voorbeelden van onderzoek zijn: de Outcomemonitor, bewonerspeilingen, het SCP rapport 'Wonen, wijken en interventies' (nulmeting) en eigen onderzoeken van gemeenten met aandachtswijken (OS).


Outcomemonitor:
de gegevens van de Outcomemonitor worden twee maal per jaar geactualiseerd op CBS StatLine. Eind september gaat het om cijfers op het thema werken. In de Outcomemonitor wordt het thema gezondheid vanaf 2012 (met terugwerkende kracht) gemeten aan de hand van 'Gezondheid van pasgeborenen' en 'Geneesmiddelengebruik'. De indicator Geneesmiddelengebruik is nieuw. Het medicijngebruik, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, is in de aandachtswijken hoger dan gemiddeld in Nederland. Ook ligt het hoger dan in de G18 als geheel. Bij aanvang van de wijkaanpak was het verschil even groot. De achterstand van de aandachtswijken op het G18-gemiddelde blijft daarmee constant.


De Outcomemonitor Wijkaanpak kent rapportages en updates. De rapportages verschijnen eens per twee jaar. De nulmeting is verschenen in juli 2008 en de eerste voortgangsrapportage is in november 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Voortgangsrapportage is als bijlage bij de Voortgangsbrief leefbaarheid en wijkaanpak 2012 gestuurd aan de Tweede Kamer.
De gegevens van de Outcomemonitor Wijkaanpak worden twee maal per jaar geactualiseerd op CBS StatLine: in juni/juli en in september/oktober. Eind september gaat het met name om cijfers die betrekking hebben op het thema werken.