banier wijkengids 2

2. De wijkaanpak door de jaren heen


Na het lezen van dit hoofdstuk weet je:

  • Hoe de wijkaanpak zich heeft ontwikkeld
  • Op welke pijlers de wijkaanpak zich richt
  • Wat op hooflijnen de geleerde lessen zijn
  • Welke koers er in de toekomst wordt gevaren
  • Dat partnerschap het uitgangspunt is tussen rijk en gemeente
  • Dat wijkgericht werken geen blauwdruk is maar wel dé koers is om de integraliteit en effectiviteit te vergroten.


Voordat de wijkengids meer de diepte in gaat, volgt er eerst een korte schets van de historie van de wijkaanpak met een overzicht van de pijlers waarop deze aanpak is gebaseerd. Ook voor iedereen die al jaren in de wijk werkt, is dit overzicht een mooie aanvulling op de kennis die je al hebt.

Vanaf 2007 is het beleid rondom de aandachtswijken een feit. In beleidstermen hebben de termen Probleemwijken, Krachtwijken en Prachtwijken de revue gepasseerd. De huidige term is aandachtswijken.

In deze wijkengids, wordt gesproken over de wijkaanpak. Op hoofdlijnen lees je in dit hoofdstuk wat de achtergronden zijn van de totstandkoming van deze wijkaanpak, wat de belangrijkste lessen zijn en welke richting de plannen voor de toekomst opgaan. Rotterdam–Zuid is een bijzondere eend in de bijt omdat de rol van het rijk, in tegenstelling tot andere wijken en gebieden, anders is.

Platform31 brengt reacties op SCP-rapport wijkenaanpak in beeld

“Het krachtwijkenbeleid had tussen 2008 en 2012 geen onderscheidend gunstig effect op sociale stijging, leefbaarheid en veiligheid in de aandachtswijken.” Dat meldde het persbericht bij het rapport Werk aan de wijk dat het SCP op 30 juli 2013 presenteerde.

Het rapport riep veel reacties op. Platform31 dook in de verschillende reacties en verwerkte ze in een Mattermap. Deze infographic brengt het debat over de wijkenaanpak in één oogopslag in beeld.

Een wijkgerichte aanpak: HET FUNDAMENT

Jos van der Lans, cultuurpsycholoog

Download de publicatie


De Buurt als Jas

Stedelijk beleid houdt onvoldoende rekening met de dynamiek in soorten huishoudens en de inrichting van de buurt. Een stad moet niet streven naar wijken op stedelijk gemiddelde, maar moet juist de variëteit aan typen wijken koesteren.

Lees verder

Vijftien jaar stedelijke vernieuwing in het Rotterdamse Hoogvliet heeft de woonsituatie van bewoners en de leefbaarheid in deze wijk flink verbeterd. De oorspronkelijke bewoners zijn er in sociaaleconomisch opzicht echter nauwelijks beter op geworden.

Lees verder