banier wijkengids 2

13.5 Gezondheid levert op veel terreinen winst op


Het bevorderen van de gezondheid van bewoners in de aandachtswijken is een effectieve knop is om op te drukken. Gezonde wijk Overvecht (onderdeel van convenant Utrecht Gezond) levert hiervoor het overtuigende bewijs. Net als bij de Achter de Voordeur aanpak worden de bewoners in de wijken er beter van en is het een kosteneffectieve aanpak. Werken aan een gezonde wijk is werken langs vier sporen. Door op meerdere sporen samenhangend beleid te ontwikkelen en uit te voeren ten aanzien van een gezondere wijk, kunnen de beste resultaten worden geboekt:•    gezonde bewoners
•    gezonde leefomgeving
•    gezonde zorg
•    gezond kunnen meedoen

De meeste gezondheidsveranderingen zijn waarschijnlijk (URBAN 40) te verwachten van inspanningen op andere beleidsterreinen dan die van volksgezondheid (participatie, schoon, heel en veilig, werk en leefomgeving). En dat onderstreept het belang van een integrale aanpak met meerdere partijen. Verzekeraars zijn zeer belangrijke partners: gezonde bewoners hoeven minder vaak een beroep te doen op kostbare gezondheidszorg.In de wijkenaanpak is het bevorderen van de gezondheid van bewoners een van de pijlers van de aanpak. In 2008 is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begonnen met het experiment ‘Gezonde Wijk’. In 2012 worden lessen, successen en tips uitgebracht in het E-Boek ‘Gezonde wijk in de praktijk’. Nu staat al vast dat het bevorderen van de gezondheid van bewoners in de aandachtswijken een effectieve knop is om op te drukken. In hoofdstuk 2 is Overvecht Gezond al genoemd omdat in Utrecht het overtuigende bewijs is geleverd dat de samenwerking tussen gemeente en verzekeraar resultaten oplevert. Met de MKBA - gezondheid die binnenkort verschijnt, is het voor alle gemeenten mogelijk om hier verder mee aan de slag te gaan.


Het bevorderen van de gezondheid van bewoners in de aandachtswijken is een effectieve knop is om op te drukken. Gezonde wijk Overvecht (onderdeel van convenant Utrecht Gezond) levert hiervoor het overtuigende bewijs. Net als bij de Achter de Voordeur aanpak worden de bewoners in de wijken er beter van en is het een kosteneffectieve aanpak. Werken aan een gezonde wijk is werken langs vier sporen. Door op meerdere sporen samenhangend beleid te ontwikkelen en uit te voeren ten aanzien van een gezondere wijk, kunnen de beste resultaten worden geboekt:
• gezonde bewoners
• gezonde leefomgeving
• gezonde zorg
• gezond kunnen meedoen

 

Voor meer informatie over de sporen, zie het e-boek Gezonde Wijk in Praktijk

De meeste gezondheidsveranderingen zijn waarschijnlijk (URBAN 40) te verwachten van inspanningen op andere beleidsterreinen dan die van volksgezondheid (participatie, schoon, heel en veilig, werk en leefomgeving). En dat onderstreept het belang van een integrale aanpak met meerdere partijen. Verzekeraars zijn zeer belangrijke partners: gezonde bewoners hoeven minder vaak een beroep te doen op kostbare gezondheidszorg.

Realiseren Gezonde bewoners

 • Betrekken bewoners
 • Living Lab
 • Beweegtuin voor ouderen

Betrekken bewoners

 • Living Lab
 • Beweegtuin voor ouderen

Realiseren Gezonde Leefomgeving

 • Wijkschouw over gezondheid met partners in de wijk
 • Bestuursadvies Gezonde leefomgeving
 • Uitgangspunten beweegvriendelijke wijk opnemen in structuurvisie
 • Brochure Gezonde leefomgeving
 • Fietsreizen voor kinderen
 • Inrichtingsplan voor openbare ruimte

Realiseren Gezonde Zorg

 • Structurele samenwerking eerstelijn
 • Samenwerking tussen wijkgezondheidswerk en eerstelijn
 • Community project aanpak overgewicht bij kinderen
 • Aanbod gezondheidsbevorderende activiteiten in wijk(centrum)
 • Wijkverpleegkundigen als zichtbare schakels in alle aandachtswijken
 • Aanpak babysterfte

Realiseren Gezond Meedoen

 • Fit-4-Work

De meeste gezondheidsveranderingen zijn waarschijnlijk (Urban 40) te verwachten van inspanningen op andere beleidsterreinen (participatie, schoon, heel en veilig, werk en leefomgeving).