banier wijkengids 2

13.12 De gemeentelijke organisatie richt zich naar de samenleving


De interne gemeentelijke organisatie moet zich kantelen naar de leefwereld van de samenleving


Zorg dat de gemeentelijke organisatie denkt vanuit de leefwereld en niet vanuit de systeemwereld. Dat betekent dat er vanuit de wijk wordt gekeken wat er nodig is. Met een kanteling kunnen gemeenten de dienstverlening verbeteren door diensten aan te bieden die direct afgeleid zijn van de vraag uit de wijk. Maar om blijvend die vraaggerichte dienstverlening te kunnen bieden, zal de organisatie op véle fronten moeten veranderen.


Niet alleen door de structuur. Om continu het aanbod te blijven afstemmen op de veranderende vraag moet de organisatie bijvoorbeeld in hoge mate "lerend" zijn. Wat qua structuur lijkt op kantelen, is in werkelijkheid een transformatie: een veranderingsproces dat veel dieper gaat dan het lijkt. Dit vraagt van iedereen een andere mentaliteit.