banier wijkengids 2

13. Wetten van de wijkaanpak


“Wetten van de wijkaanpak”

 • Herstructurering heeft grote effecten op het verbeteren van de leefbaarheid. Verkoop van sociale huurwoningen werkt ook, zij het in mindere mate
 • Schoon, heel, veilig betrouwbare professionals (instanties) zijn een basisvoorwaarde
 • Zet de bewoners centraal, beschouw hen als gelijkwaardige partners. Investeer in zelfredzaamheid en combineer dat met wederkerigheid
 • Zonder een Achter de Voordeuraanpak én zonder ondernemend maatschappelijk initiatief, geen effectieve wijkaanpak


 • Gezondheid levert op veel meer terreinen dan alleen gezondheid winst op.
 • Kunst en cultuur in de wijk dragen bij aan nieuwe verbindingen tussen mensen en zijn daarmee belangrijke waardemakers
 • De Rotterdamwet helpt
 • Blijf aandacht houden voor leefbare wijken. Kleinschalige ingrepen werken preventief
 • Verdunnen van de concentratie van problemen; goede route, lastige uitvoering
 • Gebruik effectieve interventies
 • Faciliteer 'Best Persons'
 • De gemeentelijke organisatie moet zich (in)richten naar de leefwereld van de samenleving.