banier wijkengids 2

12.8 Atlas van grensoverschrijdende kansen


De 'Atlas van grensoverschrijdende kansen voor de aanpak van de gevolgen van demografische ontwikkeling' voor grensregio’s brengt in kaart welke grensoverschrijdende initiatieven al bestaan en welke initiatieven kansrijk zijn en zouden kunnen bijdragen aan de aanpak van de gevolgen van vergrijzing, ontgroening, migratie en een dalende beroepsbevolking. De atlas beschrijft de kansen voor grensregio’s op 3 beleidsgebieden: arbeidsmarkt, woningmarkt en het voorzieningenniveau (ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, enzovoort). De bestaande grensbarrières zijn per deelgebied verschillend. Voor winkels of bezoek aan een zwembad zijn de grensbarrières kleiner dan voor werk of bezoek aan een ziekenhuis.


De atlas maakt door middel van kaarten inzichtelijk welke kansen er ontstaan in de ideale situatie wanneer grensbarrières niet zouden bestaan. Daarbij laat de atlas zien welke regio op welk gebied en op welke termijn het meeste baat heeft bij het slechten van de barrières. De atlas voor de grensregio Achterhoek/Borken (D) is gereed. In 2013 volgen in ieder geval de atlassen voor de regio Zuid-Limburg/Aachen/ Tongeren en de regio Zeeuws-Vlaanderen/Oost- en West-Vlaanderen.