banier wijkengids 2

12.6 Coalities, integraal, bewustwording, signalering


Overeenkomsten tussen wijkenaanpak en aanpak gevolgen bevolkingsontwikkeling

 • Werken in vitale coalities
  De gevolgen van bevolkingsdaling en problemen in wijken zijn alleen te hanteren en om te zetten in kansen als de juiste mensen en partijen met elkaar samenwerken, op en tussen alle niveaus
 • Integraal beleid
  Effectief beleid voor wijkaanpak en voor aanpak van de gevolgen van bevolkingsafname is in beide gevallen integraal beleid


 • Bewustwording
  Bewustwording en urgentiebesef zijn essentieel om vitale coalities aan te gaan en integraal beleid te realiseren. Een instrument dat hierbij kan helpen is de maatschappelijke kosten-baten analyse
 • Signalering
  Rondom leefbaarheid in wijken is onderzoek gedaan naar ´tipping points´. Bij dit onderwerp gaat het erom of in een vroeg stadium kan worden gezien of de leefbaarheid in een wijk in de ‘gevarenzone’ zit. Dit is een belangrijk gegeven, juist voor krimpregio’s.


Samenwerking in vitale coalities
De gevolgen van bevolkingsdaling zijn alleen te hanteren en om te zetten in kansen als de juiste mensen en partijen met elkaar samenwerken, op en tussen alle niveaus alle niveaus. In hoofdstuk 5, Organisatie en Uitvoering zijn we ingegaan op de lessen over vitale coalities. De les uit de aanpak van de bevolkingsafname die de wijkenaanpak kan leren is de beïnvloeding van de leefbaarheid vanuit de verschillende schaalniveaus en de toegevoegde waarde van de provincies. De arbeidsmarkt voor bewoners in wijken, buurten en dorpen kunnen beïnvloed worden door maatregelen en samenwerking op regionaal niveau. Verder is de rol van de provincies op het fysieke domein van wonen cruciaal. Tevens treedt in een aantal gevallen de provincie op al deelnemer in lokale fondsen voor de aanpak van leefbaarheid.

Integraliteit van beleid
Effectief beleid voor wijkenaanpak en voor aanpak van de gevolgen van bevolkingsafname is in beide gevallen integraal beleid. Misschien zijn de partijen verschillend en is de inzet anders, maar de integraliteit blijft. In hoofdstuk 4, Programma, is dieper ingegaan op het realiseren van integraliteit.

Bewustwording
Bewustwording en urgentiebesef zijn essentieel om vitale coalities aan te gaan en integraal beleid te realiseren. Of het nu gaat om wijkenaanpak of aanpak van krimpgevolgen. Een belangrijke les uit de aanpak van bevolkingsafname is dat cijfers een belangrijke rol spelen in het bewustwordingsproces. Met name de confrontatie tussen demografische cijfers en gemeentelijke ambities was voor veel bestuurders een ‘eye-opener’. Ook hebben maatschappelijke kosten en baten analyses (MKBA’s) een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de rentabiliteit van investeringen in leefbaarheid. Verder hebben deze geholpen bij het maken van keuzes waar deze investeringen het beste plaats kunnen vinden.
Er is door vele partijen geld en energie geïnvesteerd in de bewustwordingsfase Dit werpt vruchten af als daadwerkelijk gezamenlijke actie moet worden ondernomen.

Signalering
Rondom leefbaarheid in wijken is onderzoek gedaan naar ´tipping points´. Bij dit onderwerp gaat het erom of in een vroeg stadium kan worden gezien of de leefbaarheid in een wijk in de ‘gevarenzone’ zit. Dit is een belangrijk gegeven, juist voor krimpregio’s. Want voor deze regio’s en met name buurten aldaar is bekend dat bedreiging van de leefbaarheid in de lijn der verwachting ligt. In hoofdstuk 3, Signalering en Inzicht, is ingegaan op hoe in een vroeg stadium leefbaarheidsontwikkelingen kunnen worden onderkend.