banier wijkengids 2

12.4 Zorg, arbeidsmarkt en voorzieningen


Zorg, welzijn en arbeidsmarkt

In de krimpregio’s is sprake van een slinkend arbeidsaanbod en een minder goede aansluiting tussen aanbod en vraag. Vooral in de zorg kan dit leiden tot grote problemen. Want in die vergrijzende samenleving met een grotere zorgvraag en welzijnsbehoefte komen minder ´handen aan het bed´ beschikbaar, wat kan leiden tot verhoging van de kosten. Maar ook op een breder terrein van economische ontwikkeling zijn de gevolgen merkbaar. Vergrijzing en ontgroening leiden tot een daling van de potentiële beroepsbevolking. Daarnaast hebben oudere ondernemers steeds grotere problemen om een opvolger te vinden. Tevens ontstaat er druk op de positie van retail (vooral in winkelcentra).


Voorzieningen en bereikbaarheid

In de krimpgebieden kan druk ontstaan op de openbare en private voorzieningen zoals winkels, buurthuizen en sportvoorzieningen. Voor openbare voorzieningen betekent dit herstructurering van het voorzieningenaanbod of stijgende kosten per hoofd van de bevolking. Herstructurering kan grote gevolgen hebben voor de minder mobiele bewoners die van dergelijke voorzieningen afhankelijk zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor een afnemend winkelaanbod.


In de krimpregio’s is sprake van een slinkend arbeidsaanbod en een minder goede aansluiting tussen aanbod en vraag. Vooral in de zorg kan dit leiden tot grote problemen. Want in die vergrijzende samenleving met een grotere zorgvraag en welzijnsbehoefte komen minder ´handen aan het bed´ beschikbaar, wat kan leiden tot verhoging van de kosten. Maar ook op een breder terrein van economische ontwikkeling zijn de gevolgen merkbaar. Vergrijzing en ontgroening leiden tot een daling van de potentiële beroepsbevolking. Daarnaast hebben oudere ondernemers steeds grotere problemen om een opvolger te vinden. Tevens ontstaat er druk op de positie van retail (vooral in winkelcentra).

In de krimpgebieden kan druk ontstaan op de openbare en private voorzieningen zoals winkels, buurthuizen en sportvoorzieningen. Voor openbare voorzieningen betekent dit herstructurering van het voorzieningenaanbod of stijgende kosten per hoofd van de bevolking. Herstructurering kan grote gevolgen hebben voor de minder mobiele bewoners die van dergelijke voorzieningen afhankelijk zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor een afnemend winkelaanbod.