banier wijkengids 2

Wijkaanpak door de jaren heen

1. Vooraf
2. De wijkaanpak door de jaren heen

interessante publicaties

Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgings-staat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Lees verder…


Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. ‘Burgers maken hun buurt’ biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Lees verder…


11.9 Inzichten - 1


1. Voorkom weerstand bij bewoners door bezuinigingen als hoofdmotief aan te dragen
2. Bewoners begrijpen dat er bezuinigd moet worden en hebben hier vaak goede ideeën over. Benut deze
3. Realiseer je dat er in de organisatie tegenwerkende krachten zijn die het onmogelijk maken buiten de kaders te werken. Zorg dat ruimte voor bewoners gemeentebreed gedragen wordt
4. Creëer begrip bij bijvoorbeeld raadsleden en media dat burgers aan het stuur zetten gepaard gaat met onzekerheid
5. Klachten van burgers zijn vaak ook ideeën. Formuleer beleid vanuit ideeën van bewoners
6. Zorg dat de back-office op orde is


7. Betrek partners in een vroeg stadium
8. Vertrouw bewoners en verminder waar mogelijk verantwoordingseisen
9. Geef bewoners echte zeggenschap, anders haken zij af
10. Sluit aan bij de belevingswereld van bewoners en onderzoek wat voor soort burgers er in jouw wijk wonen en wat die willen, kunnen en hoe je ze bereikt
11. Doeners zijn vaak buiten beeld van gemeenten, terwijl deze vaak wel iets willen en het potentieel groot is
12. Onderschat niet de wens van bewoners om buurtgenoten te helpen, bedenk iets voor de grote vraag- en handelingsverlegenheid
13. Ken de sleutelfiguren uit de wijk