banier wijkengids 2

Wijkaanpak door de jaren heen

1. Vooraf
2. De wijkaanpak door de jaren heen

interessante publicaties

Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgings-staat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Lees verder…


Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. ‘Burgers maken hun buurt’ biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Lees verder…


11.7 Belangrijke bronnen


  • Bewonersinitiatieven: proeftuinen voor partnerschap tussen burgers en overheid. (Tonkens /Verhoeven, 2011)
  • In de publicatie Bewonersbudgetten: wat schuift het? Ervaringen van gemeenteambtenaren, staan voorbeelden uit binnenland en buitenland over bewonersbudgetten, wijkbudgetten, leefbaarheidsfondsen en budgetadvies voor de wijk


  • In de brochure Bewonersbudgetten wordt beschreven hoe je als overheid bewoners stimuleert om betrokken te zijn bij hun wijk

Goede voorbeelden:

  • Amsterdam Stadsdeel West
  • Amersfoort
  • Groningen
  • Den Haag