banier wijkengids 2

Wijkaanpak door de jaren heen

1. Vooraf
2. De wijkaanpak door de jaren heen

interessante publicaties

Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgings-staat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Lees verder…


Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. ‘Burgers maken hun buurt’ biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Lees verder…
11.2 Bewoner centraal in de organisatie


Bestuurlijke dekking en bestuurlijke slagkracht

Het is essentieel om stevige bestuurlijke dekking te hebben. Dit betekent dat alle verschillende onderdelen binnen de gemeente en de samenwerkingspartners erop aangesproken worden. Soms komt het idee voor meer burgerschap juist van de bestuurder zelf. Deze bestuurders organiseren slagkracht door bv. de ambtenaren zorgvuldig te selecteren die met de uitvoering worden belast. Door vervolgens te zorgen dat de professionals die met de bewoners werken een open houding hebben, denken vanuit de belevingswereld van bewoners en niet vanuit institutionele belangen, creëer je de voedingsbodem voor een samenwerking met bewoners.


Er op uit 

Voor het meer met en vanuit bewoners werken is een cultuurverandering nodig. Zo'n verandering kun je zelden afdwingen. Sceptici zijn moeilijk te overtuigen vanachter het bureau, neem ze mee de wijk in en laat zien wat bewoners allemaal doen en kunnen. De afgelopen drie jaar is in ieder geval duidelijk geworden dat bewoners goed met geld om kunnen gaan en vaak zuiniger zijn dan professionals. Ook blijkt het erg mee te vallen met conflicten tussen bewoners. Dus die twee veelgehoorde bezwaren gaan in ieder geval niet op.


Veel professionals geven aan het lastig te vinden om de participatie van bewoners goed te organiseren. Ook voor bewoners is het vaak moeilijk om een voet aan de grond te krijgen wanneer zij actief willen worden. Na drie jaar experimenteren valt vooral op hoe lastig het is om het betrekken van bewoners goed te organiseren binnen de eigen organisatie. Vaak is er een kleine club van ambtenaren of andere professionals die met veel enthousiasme met bewoners aan de slag gaan, maar die vervolgens ook zelf vastlopen binnen hun eigen organisatie. Door velen werd dit beschreven als ‘gedoe binnen de eigen gemeente of met partners’. Er zijn diverse tegenwerkende krachten, zoals: de gemeenteraad die van mening is dat zij bewoners vertegenwoordigt, onderdelen binnen de gemeente die geen macht willen kwijtraken, professionals die bang zijn overbodig te worden, professionals die aangetast worden in hun ‘beroepseer’, planning en control systemen die het onmogelijk maken buiten de kaders te werken, partners die niet overtuigd zijn van de meerwaarde, de pers die zich op ieder incident stort, wantrouwen in de kennis en kunde van bewoners, angst voor conflicten tussen bewoners en angst voor machtsmisbruik.

Voordat je dus goed met bewonersparticipatie aan de slag kan is het belangrijk om de ‘backoffice’ geregeld te hebben. Want niets is dodelijker voor de motivatie van bewoners die graag willen, maar stuklopen op de bureaucratie. Maar hoe doe je dat? Het is essentieel om stevige bestuurlijke dekking te hebben, het liefst een heel college van BW en de gemeenteraad die er achter staan. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Dat laatste betekent namelijk dat alle verschillende onderdelen binnen de gemeente erop aangesproken worden, maar ook de partners waarmee wordt samengewerkt. Projecten die als doel hebben om de bewonersparticipatie te bevorderen krijgen dan een bepaalde status. Door vervolgens te zorgen dat de professionals die met de bewoners werken een open houding hebben, die denken vanuit de belevingswereld van bewoners en niet vanuit institutionele belangen, creëer je de voedingsbodem voor een constructieve samenwerking met bewoners. Je zou dus zeker moeten zijn van het feit dat als er een bijdrage nodig is van een andere afdeling of partner, deze ook geboden wordt aan bewoners. Creëer intern een leerproces, door bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten te organiseren waar collega’s elkaar kunnen helpen met bewonersvraagstukken.
Voor het meer met en vanuit bewoners werken is een cultuurverandering nodig. Dat kan je zelden afdwingen. Sceptici zijn moeilijk te overtuigen vanachter het bureau, neem ze mee de wijk in en laat zien wat bewoners allemaal doen en kunnen. De afgelopen drie jaar is in ieder geval duidelijk geworden dat bewoners goed met geld om kunnen gaan en vaak zuiniger zijn dan professionals. Ook blijkt het erg mee te vallen met conflicten tussen bewoners. Dus die twee veelgehoorde bezwaren gaan in ieder geval niet op. Maak concrete resultaten zichtbaar.