banier wijkengids 2

Wijkaanpak door de jaren heen

1. Vooraf
2. De wijkaanpak door de jaren heen

interessante publicaties

Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgings-staat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Lees verder…


Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. ‘Burgers maken hun buurt’ biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Lees verder…


11.11 Buurtparticipatie en leefbaarheid


In het rapport Buurtparticipatie en leefbaarheid wordt de samenhang tussen leefbaarheid en buurtparticipatie in beeld gebracht. Onder buurtparticipatie wordt verstaan: meedoen in de wijk; participeren aan buurtactiviteiten, het doen van vrijwilligerswerk in de buurt, bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt, etc

Uit het onderzoek komen een aantal opvallende uitkomsten naar voren. Zo blijkt dat buurtparticipatie een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van leefbaarheid. Dit verband is niet te zien in wijken met een ‘extreme uitgangspositie’: een (zeer) negatieve of juist een zeer of uiterst positieve leefbaarheid.


De positieve invloed van buurtparticipatie op de ontwikkeling van de leefbaarheid lijkt vooral te maken te hebben met de sociaal stabiliserende invloed van participatie: er ontstaat een sociaal netwerk en sterkere binding met de buurt en daardoor minder snelle doorstroming in een buurt.
(Leidelmeijer, Schulenberg, RIGO, 2012).