banier wijkengids 2

Wijkaanpak door de jaren heen

1. Vooraf
2. De wijkaanpak door de jaren heen

interessante publicaties

Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgings-staat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Lees verder…


Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. ‘Burgers maken hun buurt’ biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Lees verder…
11.10 Inzichten - 2


14. Gooi taken niet over de schutting, faciliteer bewoners bij het nemen van initiatief
15. Begin klein en ga aan de slag, verzand niet in interne overleggen en nota’s
16. Wees alert op kruisbestuiving tussen mensen en initiatieven
17. Geef bewoners aandacht en toon betrokkenheid. Zorg voor een goede communicatie
18. Geef bewoners snel duidelijkheid en hou persoonlijk contact