banier wijkengids 2

10.7 The best of three worlds


The best of three worlds

Uit onderzoek blijkt dat sprake is van:
Hot crimes: een beperkt aantal soorten delicten vormt het grootste deel van de criminaliteit
Hot spots:een groot deel van de criminaliteit vindt plaats op een beperkt aantal locaties
Hot offenders: het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd door een beperkt aantal daders
Hot victims: een klein deel van de slachtoffers zijn slachtoffer van een groot deel van de delicten
Hot targets: het grootste deel van de diefstallen is gericht op een beperkt aantal buitsoorten


Hot facilities: 

het grootste deel van de criminaliteit wordt gepleegd in een klein deel van de winkels, kantoren, bedrijven bedrijventerreinen, scholen, sportcomplexen en openbaar vervoer.


Naast noodhulp en opsporing heeft de politie een belangrijke taak in de wijken. Het wijkgericht werken heeft ook binnen de politie de laatste jaren een grote vlucht genomen. Bij de politie Haaglanden is onderzoek gedaan naar wat werkende veiligheidsstrategieën zijn. Duidelijk werd dat de volgende aanpakken in ieder geval niet of nauwelijks werken:

  • ongerichte surveillances
  • nadruk op snelle respons na meldingen van burgers die vaak (te) laat bellen
  • oppervlakkige contacten met bewoners en ondernemers
  • vrijblijvende bewonersbijeenkomsten, nieuwsbrieven, folders en brochures
  • ongerichte arrestaties en recherche-onderzoek na een misdrijf
  • louter strafrechtelijke aanpak van delinquent gedrag.

Wat wel werkt is een combinatie van drie, mede op literatuuronderzoek gebaseerde, veiligheidstrategieën, waarvan de beste resultaten mogen worden verwacht. Met de uitvoering van een combinatie van informatiegestuurde politie, probleemgericht werken en burgerparticipatie – The Best of Three Worlds – zet de politie, in ieder geval de politie Haaglanden die het onderzoek heeft uitgevoerd, de komende jaren in op het vergroten van het niveau van situationele preventie en het verhogen van de (verwachte) pakkans. 

Daarmee kan de effectiviteit van de aanpak aanmerkelijk worden versterkt. De focus ligt daarbij op hot crimes, hot spots, hot offenders, hot victims, hot targets en hot facilities: