banier wijkengids 2

10.5 De aanpak van overlast en verloedering


Een veilige wijk begint bij een de aanpak van verloedering en overlast. Ruim straten op, haal graffiti weg, en zorg dat een omgeving laat zien dat normen en regels worden nageleefd. De aanpak van overlast en verloedering is een noodzakelijke voorwaarde om bewoners te betrekken bij de leefbaarheid in hun buurt. Op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, beschikt de burgemeester over een aantal bestuurlijke instrumenten die ingezet kunnen worden voor de bestrijding van overlast en verloedering.Een veilige wijk begint bij een de aanpak van verloedering en overlast. Ruim straten op, haal graffiti weg, en zorg dat een omgeving laat zien dat normen en regels worden nageleefd. Want slecht voorbeeld doet slecht volgen. Mensen zijn veel minder geneigd zich aan normen en regels te houden als de omgeving laat zien dat anderen een norm of regel overtreden.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat de aanpak van overlast en verloedering een noodzakelijke voorwaarde is om bewoners te betrokken bij de leefbaarheid in hun buurt. Want voor betrokkenheid moet er een zeker basaal vertrouwen zijn in instituties. Een overheid die niet in staat is op te treden tegen zwerfvuil, is weinig geloofwaardig.

Op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, beschikt de burgemeester over een aantal bestuurlijke instrumenten die ingezet kunnen worden voor de bestrijding van overlast en verloedering. In dit overzicht zijn de mogelijkheden uitgewerkt.

Een volledig uitgewerkt overzicht van de bestuurlijke instrumenten die ingezet kunnen worden op het terrein van openbare en veiligheid en de bestrijding van overlast is te vinden als bijlage bij hoofdstuk 15

Dit overzicht is uitgewerkt langs de volgende mogelijkheden die er wettelijk zijn.

 • APV-artikelen
 • Artikel 172 Gemeentewet
 • Gebiedsverboden (gebiedsontzeggingen) o.g.v. APV of art. 172 Gemeentewet
 • Langdurig gebiedsverbod, meldingsplicht of groepsverbod (artikel 172a Gemeentewet – Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
 • Bevel naar ouders van overlastgevendetwaalfminners (artikel 172b Gemeentewet – Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
 • Noodbevoegdheden - artikelen 175 en 176 Gemeentewet
 • Bestuurlijke ophouding – artikelen 154a en 176a Gemeentewet
 • Aanwijzen veiligheidsrisicogebied en preventief fouilleren – artikel 151 b Gemeentewet
 • Cameratoezicht – artikel 151c Gemeentewet
 • De Collectieve Horecaontzegging (CHO)
 • Preventieve dwangsom
 • De bestuurlijke strafbeschikking – Wet OM-afdoening