banier wijkengids 2

10.4 Wat werkt voor veilige wijken


Wat werkt voor veilige wijken?

  • De aanpak van overlast en verloedering
  • The best of three worlds
  • Werken aan jeugdoverlast
  • Invloed van bewoners en bewonersparticipatie
  • Wijkinrichting
  • Communicatie over veiligheid


De aanpak van overlast en verloedering

Een veilige wijk begint bij een de aanpak van verloedering en overlast. Ruim straten op, haal graffiti weg, en zorg dat een omgeving laat zien dat normen en regels worden nageleefd. De aanpak van overlast en verloedering is een noodzakelijke voorwaarde om bewoners te betrekken bij de leefbaarheid in hun buurt. Op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, beschikt de burgemeester over een aantal bestuurlijke instrumenten die ingezet kunnen worden voor de bestrijding van overlast en verloedering.


Deze vraag wat werkt voor veilige wijken is niet makkelijk te beantwoorden, want:
  • De aanpak van veiligheid is breed waarbij lang niet overal ‘evidence-based’ aanpakken voor zijn;
  • Iedere wijk kent zijn eigen problemen.

In deze paragraaf besteden we aandacht aan een aantal aanpakken die in iedere veiligheidsaanpak op zijn minst overwogen moeten worden of daarvan de basis moeten zijn.