banier wijkengids 2

1.6 De wijkengids is nooit af


  • De wijkengids bevat géén gestolde kennis, maar ervaringslessen waar de praktijk actief mee aan de slag kan gaan. Het gaat om het ‘hoe’ en steeds minder om het ‘wat’ en het ‘dat’. De vraag naar best practices en ‘wat echt werkt’ wordt steeds groter. De lessen uit de wijkaanpak vormen een goede basis om de decentralisaties invulling te geven.

  • Praktijk en wetenschap kunnen die ervaringslessen ook weer aanvullen.

  • In dit ‘Wijkipedia’ concept is kennis altijd in ontwikkeling.De bestaande kennis die in de wijkengids is verzameld en geordend, is een combinatie van wetenschappelijke kennis, geleerde lessen, inzichten, praktijkvoorbeelden en ‘tacit knowledge’.

De komende periode komen er nieuwe en aanvullende inzichten. De (wetenschappelijke) onderzoeken die staan gepland leveren resultaten op. De praktijk staat ook niet stil, niet in de 40 aandachtswijken en de 40+ wijken, niet in de regio’s die onder druk staan van bevolkingsontwikkelingen en ook niet in andere buurten en wijken waar wijk- en gebiedsgericht wordt gewerkt. Alle partners in de wijkaanpak proberen elke dag weer, om gedegen, doordacht en weloverwogen die aanpak te kiezen waarvan zij denken dat die de leefbaarheid in wijken vergroot.

De wijkengids bevat géén gestolde kennis, maar ervaringslessen waar de praktijk actief mee aan de slag kan gaan. Met een update van de wijkengids wordt deze kennis de komende periode rijker en gedetailleerder, maar áf zal deze wijkengids nooit worden. We leven in een wereld waar ontwikkelingen elkaar op blijven volgen. Voortdurend schakelen naar wat is, gericht oppakken wat nodig is en kansen benutten die er zijn, is een blijvende leidraad. Om nieuwe inzichten uit de aanpak van het verbeteren van de leefbaarheid in wijken, buurten en regio’s toe te voegen, komt er regelmatig een update van deze wijkengids. Het concept van een wijkipedia is hiervoor gekozen. De co-creatie gaat door. Weliswaar nog niet in de meest ultieme vorm dat gebruikers direct op internet aanvullingen geven, maar reacties en aanvullingen op deze wijkengids kun je mailen aan info@platform31.nl 

Elke wijk is anders, maatwerk is daarom de enige weg. Dit is een van de inzichten waarover de afgelopen jaren steeds meer overeenstemming is ontstaan. Ook dat de behoeften en mogelijkheden van bewoners centraal staan, is een inzicht waar niet aan voorbij gegaan moet worden.

Ondanks deze inzichten is er geen algemeen bewezen effectieve wijkaanpak. Mocht je op zoek zijn naar een afvinklijstje waarlangs je je aanpak kunt leggen, dan kom je met deze wijkengids bedrogen uit. Los van het feit dat afvinklijstjes geen recht doen aan de noodzaak van doorleefde en echte verdieping zijn er wel wetmatigheden en collectieve inzichten die alle belanghebbenden en betrokken partners kunnen helpen om de leefbaarheid in wijken en gebieden die te kampen hebben met bevolkingsafname te vergroten. Er is dus geen blauwdruk voor 'de beste leefbaarheidsaanpak'. Het uitrollen van goede voorbeelden blijkt in de meeste gevallen helemaal niet mogelijk. De geleerde les is dat een visie op een effectieve methodiek zich laat kopiëren, maar de context waarin die visie kan gedijen niet