banier wijkengids 2

1.4 Doel en samenstelling

De wijkengids:
  • biedt inspiratie en ondersteuning vanuit bestaande (wetenschappelijke) kennis, praktijkervaringen en inzichten;
  • biedt handvatten voor belanghebbenden en betrokkenen zonder voor te schrijven wat moet gebaseerd op ervaringen uit de aandachtswijken;
  • is breed toepasbaar voor alle wijken, buurten en regio’s.

De wijkengids is een product van co-creatie

De co-creatie gaat door. Door middel van updates van de wijkengids ontstaat een 'Wijkipedia’
Aanvullingen en reacties zijn zeer welkom, via het reactieformulier op de website.

De waaier is een beknopte samenvatting van de wijkengids (www.wijkengids.nl).
wijkengids en waaier zijn als zelfstandige producten te gebruiken, maar ook in combinatie met de speciaal ontwikkelde en op maat te maken werkateliers wijkenaanpak.


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Woon- Leefomgeving (BZK/WL) wil de opgedane kennis, inzichten en ervaringen van de wijkaanpak borgen en delen. De wijkengids is met dat doel ontwikkeld. Platform31* heeft geen nieuwe kennis toegevoegd, maar een ordening aangebracht. De wijkengids is zo opgesteld dat er voor iedereen iets te halen valt.

De wijkengids is tot stand gekomen in cocreatie met de toekomstige gebruikers. Aan deze wijkengids is meegewerkt door de projectleiders van de 40 en de 40+ wijken uit gemeenten, medewerkers van de directie Woon- Leefomgeving, medewerkers van Platform31, de partners van de wijkaanpak, bestuurders en bewoners en experts van het ministerie en de steden die zich de afgelopen jaren hebben verdiept in het meten, monitoren en evalueren van de beoogde en geboekte resultaten. Een van de belangrijkste partners zijn de woningcorporaties. Een testpanel heeft de wijkengids bij de eerste versie beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.

De verantwoordelijkheid voor dit product ligt bij Platform31, dat alle co-createurs dankbaar is voor hun inzet, persoonlijke en professionele betrokkenheid. Die betrokkenheid is niet de (totstandkoming van) een wijkengids an sich, maar de passie, bevlogenheid en sense of urgency om kwetsbare wijken en gebieden in Nederland leefbaar te maken en te houden en hoe je dat het beste kunt doen. Die passie is ook om kennis te delen met andere belanghebbenden.

De wijkengids is als ‘los’ product te gebruiken, maar kan ook in combinatie met de bijbehorende werkateliers wijkaanpak worden ingezet. De werkateliers kunnen door regio’s gemeenten en wijken eventueel met co-financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Woon Leefomgeving worden ingekocht. In een werkatelier worden de waardevolle lessen en inzichten aan alle belanghebbenden en betrokkenen overgedragen met als uitkomst een plan van aanpak voor het specifieke gebied waar resultaten op het terrein van leefbaarheid geboekt moeten worden.


Ambassadeurs

1. Daniëlle van Drongelen MKB Nederland
2. Annechien de Gast  Gemeente Den Bosch
3. Paul Wilhelmus NISB
4. Ger Heyman Gemeente Sittard-Geleen
5. Susanne Scheepers Kansenmakelaar Wonen Limburg-Roermond
6. Willem Stam Den Helder/LPB Platform Wijkgericht werken
7. Coby De La Rie bewoner Schiedam
8. Lex van Marcke Gemeente Venlo
9. Karin Handstede Directeur Leefbaarheid gemeente Tilburg
10. Eric van Veen Krajicek Foundation
11. Maurice Cramers Ministerie van Binnenlandse Zaken


Ministerie van Binnenlandse Zaken

1. Simon Bakker  
2. Paulien van der Hoeven   
3. Josien Kuiper  
4. Martijn Kop                                                                       
5. Sikko Cleveringa  
6. Bianca Lubbers  
7. Ferdi Schild  
8. Ron van den Ende  
9. Kees de Haan  
10. William Seegers  

 

Platform31

1. Mies van Niekerk                                                                 
2. Lydia Sterrenburg  
3. Jeroen van der Velden  
4. Marrit van der Schaar  
5. Piet Korporaal                                                  
6. Leonie Jansen  
7. Antoine Reijnders  
8. Henk-Jan Bierling  
9. Tineke Lupi  
10. Frank Wassenberg  


Trainers Werkateliers

1. Jantien Aalbregtse Gemeente Amsterdam
2. Wim Cousijn Gemeente Nijmegen
3. Wout Gerloos De Wijkondernemer
4. Edwin Broekman En de Buurt
5. Laetitia Kuijpers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport               
6. Pieter Lieffering Ministerie van Binnenlandse Zaken
7. Annelies Acda Gemeente Utrecht
8. Annemiek Lucas Platform31
9. Henk-Jan Bierling Platform31
10. Marianne van den Anker Ankerpunt
11. Femke Bax Platform31
12. Wilmien Haverkamp Gemeente Enschede
13. Jacqueline Gommans Gemeente Dordrecht
14. Esther Brink Gemeente Amersfoort
15. Gert-Jan Leerink Bureau Leerink