banier wijkengids 2

Wijkengids (archief)

De Wijkengids bood inzichten, ervaringen en lessen op alle onderdelen van het buurt- en wijkgericht werken. De Wijkengids is met nadruk een naslagwerk, een overzicht van ontwikkelingen, onderzoek en instrumenten uit het buurt- en wijkgericht werken en is ge-update tot en met april 2013. Voor actuele informatie kunt u terecht op de thematisch ingedeelde Platform31-website en de website WijkWijzer.

De Wijkengids was een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31, kennisinstituut voor stad en regio en is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentelijke projectleiders van de 40 aandachtswijken en de 40+ wijken.

Kijk voor de actuele informatie op de website: