Publicaties

cover-hoe-richt-je-een-wooncooperatie-op

Hoe richt je een wooncoöperatie op?

De handreiking is bedoeld voor iedereen die een wooncoöperatie wil beginnen, om welke reden dan ook. Het helpt je om het proces te overzien en de goede stappen daarin te maken.

Lees verderCover Zeggenschap over je eigen huurwoning

Zeggenschap over je eigen huurwoning

In deze verkenning van de beheercoöperatie richten we ons op de randvoorwaarden en aandachtspunten voor bewoners en woningcorporaties bij het opstarten van een initiatief.

Lees verderOp weg met de wooncoöperatie

Cover-op-weg-met-de-wooncooperatie

Ontwikkelingen en lessen van de koplopers

Platform31 kijkt samen met de initiatiefnemers uit het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’ terug op de ontwikkelingen die de koplopers in de afgelopen twee jaar doorlopen hebben. Het geeft een mooie inkijk in de processen die rond het oprichten van een wooncoöperatie spelen.

Lees verder

De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

Voorkant De wooncooperatie vijfstappenplan voor woningcorporaties In juli 2015 kreeg de wooncoöperatie voor het eerst een wettelijke borging in de Woningwet. Daarmee is een stap gezet in de ontwikkeling van deze organisatievorm binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Wat betekent dit concreet? Wat kan er wel en niet? Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.

Lees verderWooncoop WOONCOOP
Beschrijving van een zoektocht naar de nieuwe woningbouwcoöperatie

Wat als we een nieuwe woningbouwcoöperatie zouden oprichten? Deze vraag stelden architecten en onderzoekers van DUS en Partizan Publik zich eind 2011. Voor zzp-ers en andere jonge creatieven in Amsterdam zat de woningmarkt toen stevig op slot. Collectief kopen en huren, zoals ruim 100 jaar geleden, zou uitkomst kunnen bieden, zo was het idee. In november 2014 werd een eerste tussenstand van de zoektocht gepubliceerd. Al zijn er nog veel open eindjes, de wooncoop is hiermee weer een stapje dichterbij gekomen.

Lees verder


De Wooncooperatie - Adri Duivesteijn De Wooncoöperatie

Essay Adri Duivesteijn, 2013
bron: www.adriduivesteijn.nl

“Concreet betekent deze toezegging dat uitwerking wordt gegeven aan mijn pleidooi voor een tussenvorm tussen koop en huur, die (meer) mensen in staat stelt zelf inhoud te geven aan de eigen woon- en leefomgeving; een pleidooi dat ik in 2013 expliciteerde in het essay ‘Op weg naar een zichzelf organiserende samenleving’.” Een belangrijke mijlpaal in onze ruimtelijke ordening.

Lees verder


Wooncooperatie Middeninkomens WoonCoöperatie voor Middeninkomens

De rechtsvorm coöperatie voor lagere middeninkomens is een mogelijkheid voor woningcorporaties om hun niet-DAEB vastgoed over te dragen: de WoonCoöperatie voor Middeninkomens (wCM). De financiering neemt meer tijd in beslag dan verwacht en de ‘WoonCoöperatie voor Middeninkomens’ is daarom nog niet gestart. De verkenning van de haalbaarheid heeft echter een schat aan informatie opgeleverd. De initiatiefnemers willen dit graag met u in dit rapport delen.

Lees verder

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.

Vijfstappenplan

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.