Aan de slag met de wooncoöperatie

Op deze pagina vindt u stappenplannen voor het opzetten van een wooncoöperatie. Het tienstappenplan is gemaakt voor wooninitiatieven, het vijfstappenplan voor corporaties. Aan het eind van de zomer publiceren we een uitgebreide handreiking voor het opzetten van een wooncoöperatie. Schrijf u in voor de Platform31 nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen rond de wooncoöperatie.

Wegwijs

Een wooncoöperatie opzetten? Hoe doe je dat?

In tien stappen van idee naar uitvoering

14 koplopers en Platform31 experimenteren met het opzetten van een wooncoöperatie. We werken toe naar een handreiking waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen. Hierbij alvast een tienstappenplan met tips en trics.

Lees verder

De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

Aedes en Platform31 willen woningcorporaties wegwijs maken in de wereld van de wooncoöperatie. Het stappenplan kan helpen om initiatieven van de grond te krijgen en de slagingskans ervan te verhogen.

Lees verder

Praktische websites

Cooplink

Cooplink deelt kennis van en over wooncoöperaties. Cooplink is een initiatief van de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en het ASW. Het laat voorbeeldinitiatieven zien en brengt je op de hoogte van trends en het laatste nieuws. Cooplink is dé plek waar je mede-wooncoöperaties kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

!Woon, Woonbond en Woningbouwvereniging Gelderland

Cooplink ontstond op initiatief van Woningbouwvereniging Gelderland, !Woon en de Woonbond. Omdat de wooncoöperatie nieuw is, zullen !Woon, De Woonbond en Woningbouwvereniging Gelderland het netwerk drie jaar ondersteunen.

Website van de Rijksoverheid over de Woningwet

De kennisbank bevat informatie over Woningwet 2015 die op 1 juli 2015 is ingegaan. De bibliotheek omvat een overzicht van belangrijke documenten, zoals de wettekst, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en de bijbehorende regeling. Onder Hulpmiddelen zijn handreikingen, de IBW en handige links te vinden.