Woonbeleid en Woningwet


De nieuwe Woningwet leidt tot vraagstukken op het gebied van governance en sturing. Zo krijgen gemeenten en huurdersorganisaties meer invloed op het beleid van corporaties. En maken deze drie partijen gezamenlijk prestatieafspraken over het aantal te bouwen woningen en investeringen in de woningmarktregio’s. Een van de vragen waar veel corporaties mee worstelen is hoe zij hun investeringskracht optimaal benutten en spoedzoekers, waaronder statushouders kunnen huisvesten zonder de druk op de woningmarkt te vergroten.

Nu de invloed van huurdersorganisaties groeit, bekijken corporaties hoe zij hun legitimiteit kunnen vergroten door andere maatschappelijke belangenhouders in te brengen. Platform31 ondersteunt corporaties hierbij.

In 2016 staan de volgende projecten in ons jaarprogramma die aansluiten bij het woonbeleid: