Warmtesprong

De aanleiding

In Nederland gebruiken we meer dan de helft van alle energie voor de warmtevoorziening. Het grote beslag dat de warmtevoorziening legt op ons energieverbruik, versterkt het belang van verduurzaming en vermindering hiervan voor de transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dit is des te urgenter gelet op de vermindering van de gaswinning en het afnemen van de gasvoorraden in Nederland, waarbij het Rijk zoveel mogelijk wil voorkomen dat de importafhankelijkheid vanuit politiek-instabiele regio’s toeneemt om aan de toekomstige aardgasvraag te kunnen voldoen.

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen en verduurzamen van het warmteverbruik. Concreet is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. Ongeveer een derde van de totale woningvoorraad is in eigendom van woningcorporaties. Ook in de visie 2016-2021 van belangenvereniging Aedes staat dat de sector naar een energieneutrale woningvoorraad streeft. De route om hiernaar toe is nog niet concreet en verschilt bovendien per corporatie.

Drie richtingen

Om de woningvoorraad energieneutraal te maken, zijn er drie richtingen:

  1. groen gas
  2. all-electric
  3. aansluiting op warmtenetten

Groen gas kan beperkt geleverd worden, dus het ligt voor de hand dat dit alleen beschikbaar komt voor de plekken waar de andere twee mogelijkheden niet geschikt zijn. Over de mogelijkheden voor all-electric (in combinatie met een schilisolatie) is al veel kennis opgedaan door Energiesprong.

Deze kennis wordt momenteel op verschillende plekken doorontwikkeld. Het gebruik van warmtenetten kan vooral een interessante optie zijn op locaties waar al een warmtenet (in de buurt) aanwezig is of waar op korte termijn duurzame warmte of afvalwarmte kan worden gewonnen.

onderhoudwoning