Over het project

In een praktijksetting formuleren corporaties, (ondernemende) beleggers en ontwikkelende en beherende bouwers een bouwcasus met sociale huurwoningen én Vrije Sector Huurwoningen. Bij voorkeur op minder aantrekkelijke locaties waarvoor commerciële partijen niet altijd in de rij staan. Doel van het project? Partijen met elkaar in contact brengen en laten samenwerken rond een concrete bouwcasus. Onbekend maakt immers onbemind en staat de realisatie van gemengde bouwprojecten in de weg.

Als deelnemer kunt u antwoorden verwachten op onderstaande vragen:

 • Hoe kunt u gezamenlijk een aantrekkelijke propositie formuleren?
 • Welke rollen vervullen verschillende partijen hierin? Hoe geeft u de samenwerking tussen partijen vorm? Welke rol is specifiek voor corporaties weggelegd en welke niet?
 • Hoe legt u afspraken over prijsstelling gedurende de beheertermijn vast?
 • Hoe brengt u de beoogde mix op complexniveau tot stand, of is dit alleen succesvol realiseerbaar op buurt- of wijkniveau?
 • Welke praktijkervaringen zijn er inmiddels opgedaan met vergelijkbare samenwerkingstrajecten?
 • Voor wie?
 • Corporaties en hun samenwerkende marktpartijen die gezamenlijk een gemengde bouwopgave van Daeb en niet-Daeb woningen in hun werkgebied tot stand willen brengen.

Wat levert het project u op?

 1. U gaat aan de slag met eigen casuïstiek: opbouwen van praktijkervaring bij het realiseren van een gemengde bouwopgaven Daeb én niet-Daeb, samen met uw samenwerkende marktpartij;
 2. U vormt een praktijkkring: een klankbord met andere corporaties en marktpartijen;
 3. U stimuleert kennisontwikkeling over nieuwe samenwerkingsvormen met marktpartijen;
 4. U ontwikkelt en intensiveert de netwerkrelaties met marktpartijen;
 5. U ontmoet inspirerende experts en ervaringsdeskundigen tijdens bijeenkomsten.
Realiseren in de mix