Bijeenkomsten

Het project bestaat uit vier bijeenkomsten en heeft een doorlooptijd van ongeveer een half jaar. De exacte planning daarvan bepalen we in samenspraak met u. De datum van de startbijeenkomst is vastgelegd op 30 november 2016, de overige workshops zijn vooralsnog indicatief.

1. Startbijeenkomst: 30 november 2016
• Kennismaking, vraagstelling, opdrachtformulering

2. Workshop: marktverkenning (januari-februari)
• Bouwopgave/propositie, belangstelling marktpartijen

3. Workshop: marktconfrontatie (maart-juni)
• Presenteren propositie, partnerkeuze, contractering

4. Slotbijeenkomst: (juli-september)
• Evaluatie: rapportage

Realiseren in de mix