Achtergrond

Als Daeb-corporatie niet-Deab woningen realiseren: hoe doe je dat?

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet is het speelveld op de woningmarkt aanzienlijk gewijzigd. Woningcorporaties hebben niet langer ongeclausuleerd de ruimte om huurwoningen boven de liberalisatiegrens en (betaalbare) koopwoningen te realiseren.

Voordat een corporatie ermee aan de slag kan, moet een verplichte markttoets eerst aantonen of marktpartijen belangstelling hebben voor dit ‘niet-Daeb-segment’. Tegenwoordig richten veel corporaties zich daarom op de kerntaak: het voorzien in huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens.

Tegelijkertijd hechten zij er belang aan om, vooral in stedelijke gebieden, een mix van sociale- en middeldure huurwoningen (en koopwoningen) te realiseren. Zo’n mix voorkomt segregatie en stigmatisering, komt het sociale woon- en leefklimaat ten goede en biedt sociale stijgers kans op een wooncarrière in de eigen wijk. Daarnaast draagt een gemengde samenstelling bij aan een evenwichtige waardeontwikkeling van het vastgoed gedurende de beheerfase.

De vraag is hoe Daeb-corporaties in de toekomst een mix van Daeb en niet-Daeb gerealiseerd krijgen? Daarvoor zijn slimme vormen van samenwerking nodig tussen investeerders, beleggers, ontwikkelende en beherende bouwers en corporaties.

Realiseren in de mix