Realiseren in de mix: Daeb én niet-Daeb

In discussies over de Nederlandse woningmarkt staat het middensegment aan huurwoningen al enige tijd in het middelpunt van de belangstelling. In vergelijking met omringende landen is de Nederlandse sociale huursector groot en de particuliere huursector klein. Het ontbreken van een betaalbaar en toegankelijk Vrije Sector Huursegment belemmert het goed het functioneren van de woningmarkt.

graphic

De ongelijkzijdige woningmarktdriehoek

Op de huurwoningmarkt bevinden zich drie partijen: gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen, oftewel grote en kleine beleggers of investeerders en beherende bouwers. De relaties in deze driehoek zijn echter onevenwichtig ontwikkeld. Van oudsher is de relatie tussen gemeente en corporatie goed. Platform31 wil ook de het onderlinge contact tussen corporaties en marktpartijen en tussen gemeenten en marktpartijen versterken.

Dat doen we met twee projecten:
1. Realiseren in de mix: Daeb én niet-Daeb
2. Investeerders in de stad

Realiseren in de mix