Wat houdt het project in?

Platform31 werkt in dit kennisprogramma samen met twaalf steden die hun lokale wijkaanpak actief nieuw leven (willen) inblazen. Dit zijn geen wijken die de lijstjes met probleemwijken aanvoeren, maar die wel het risico lopen om af te glijden. De oplossingsgerichte- en preventieve benadering is daarmee in dit traject verankerd. De huidige groep deelnemende wijken is dan ook divers in het soort uitdaging, bouwperiode, grootte, ligging binnen de gemeente, compositie en eerder toegepaste wijkaanpakken.

De deelnemende steden of regio’s worden uitgenodigd voor de vier themabijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat een specifiek thema centraal (op basis van voorkeuren van de deelnemers). Na een korte aftrap door een externe deskundige presenteren drie of vier wijken hoe ze op dit moment met specifieke projecten of interventies op dit thema aan de slag gaan.

Welke methodieken worden toegepast en waarom werken ze goed? Of juist niet? In hoeverre zijn aanpakken elders toepasbaar? Wat betekent dit voor de toekomstige aanpak van stedelijke opgaven? Welke partijen spelen een actieve rol? Wie moet worden uitgedaagd? Welke geldstromen worden aangewend? En waar liggen kansen voor nieuwe financieringsmodellen? Om de interactie tussen deelnemers te stimuleren wordt gebruik gemaakt van actieve werkvormen. Presentaties en discussies worden afgewisseld met projectbezoek in de wijk. Deelnemers leren van elkaar en delen kennis en ervaringen.

Samen met de deelnemers identificeren we in elke bijeenkomst de belangrijkste opgave(n) voor de toekomst. Daarbij kijken we steeds naar de volgende aspecten:

  • Slim koppelen van (nieuwe) opgaven;
  • Het betrekken van nieuwe partijen of gevestigde partijen inzetten in een andere rol;
  • Andere inzet en nieuwe vormen van financiering;
  • Het inzetten van regelgeving (minder regels, andere regels).

De themabijeenkomsten worden op locatie georganiseerd in een van de deelnemende wijken (in de periode december 2016 tot april 2017). Vanuit elke stad of regio kunnen twee of drie deelnemers de themabijeenkomsten bijwonen (vanuit verschillende organisaties en disciplines). De deelnemers aan de themabijeenkomsten kunnen variëren per thema; voorwaarde is dat deelnemers zelf betrokken zijn vanuit zijn of haar expertise bij de wijkaanpak.

Van iedere deelnemende wijk maken we tevens een beknopte wijkanalyse. Hoe hebben deze wijken zich ontwikkeld en hoe staan ze er – bijna tien jaar na de start van het Krachtwijkenbeleid – voor? In hoeverre zijn de hierboven geschetste trends zichtbaar in deze wijken? Welke opgaven tekenen zich af? Wat voor aanpakken worden ingezet en wat leveren die op? De wijkanalyses geven, in combinatie met analyse van bestaand onderzoek en open data, inzicht in de huidige staat van de Nederlandse aandachtswijken.

De resultaten van de vier themabijeenkomsten en de wijkanalyses worden gebundeld in twee rapportages die worden gepubliceerd op de website van Platform31. De eerste publicatie gaat – onder meer op basis van de opgestelde wijkanalyses – in op de huidige en toekomstige opgaven voor de steden. In de tweede publicatie geeft Platform31 zowel per thema als per wijk adviezen hoe de aanpak de komende jaren kan worden vormgegeven en wat voor samenwerkings- en financieringsvormen daarbij kunnen worden ingezet. Tot slot gaan we in blogs en nieuwsberichten op zoek naar een nieuw discours voor de aanpak van stadswijken met urgente problemen.

Stedelijke vernieuwing