banier huursombenadering1

Oefenruimte huursombenadering


Om de mogelijkheden van de huursombenadering te verkennen en hierover advies te kunnen uitbrengen aan het Rijk, is Platform31 de Oefenruimte huursombenadering gestart. Samen met de partner-corporaties rekenen we meerdere varianten van de huursombenadering door. We brengen hierbij de volgende effecten in beeld:

  • effecten op betaalbaarheid
  • gevolgen voor de hoogte van de huurtoeslag
  • effect op de financiele bedrijfsvoering
  • procesmatige gevolgen (tijdspad, overleg met stakeholders, etcetera).

Tijdens de startbijeenkomst op 28 oktober zijn meerdere varianten van de huursombenadering vastgesteld Zo zijn er varianten met en zonder inkomensafhankelijke huurverhoging, met en zonder inflatievolgende huurverhoging na bereiken van streefhuur en met verschillende staffels in prijs-kwaliteitsverhouding. De varianten worden zowel voor individuele corporaties als voor clusters van corporaties doorgerekend. Om een goed beeld te geven van de effecten zijn verschillende type corporaties betrokken: in krimpgebieden, in hoge drukgebieden, met jong bezit, bezit in meerdere gemeenten en met bezit in één gemeente. De resultaten van de Oefenruimte Huursombenadering worden verwerkt in een advies aan de minister.

Het project Huursombenadering maakt deel uit van het Platform31 corporatie-partnerschap.Uitgelicht

Verkenning huursombenadering
cover verkenning huursombenadering 234


Voorbereidend op de huursombenadering publiceert Platform31 een verkenning waarin twee varianten zijn doorgerekend. Mede op basis van deze publicatie werkt de minister de komende periode aan een breed gedragen inrichtingsvoorstel.

Lees verder