Lees ook

Een te smalle taakopvatting voor corporaties

Blog Anne-Jo Visser

Laten we eens een onderzoek doen naar de niet DAEB-investeringen van corporaties in de afgelopen drie jaar en dan met beleggers checken of die rendementen voor hen haalbaar zijn.

Lees verder

infographic Ver van Huis

Infografic n.a.v. rapport


Enquête Woningcorporaties - reactie

Reactie Bastiaan Staffhorst – Manager Strategie, Mitros

De enquêtecommissie oordeelt hard over de incidenten die in de sector hebben plaatsgevonden. Dat vinden wij terecht. De hoofdconclusies delen wij maar we zijn ook blij dat de enquêtecommissie heeft gezien dat de meeste corporaties met grote bevlogenheid werken aan goede en betaalbare woningen voor hun huurders. En dat veel corporaties daarin de afgelopen jaren ook mooie resultaten hebben bereikt.

Met veel van de aanbevelingen kunnen we prima uit de voeten.

Mitros richt zich, conform ons ondernemingsplan Welkom Thuis, volledig op het huisvesten van mensen met een laag inkomen in Utrecht en Nieuwegein. De focus qua doelgroep en werkgebied hebben wij reeds aangebracht. Daar voelen we ons zelf ook goed bij thuis.

Ook het onafhankelijk, en vooral eenduidig toezicht is welkom. Het is immers in ieders belang dat nieuwe incidenten worden voorkomen.

In Utrecht en Nieuwegein kennen we al vele jaren een traditie van goede samenwerking met de gemeenten. We maken prestatieafspraken waarbij de stedelijke woonvisies leidend zijn. Het is goed dat de commissie voorstelt overal een dergelijke aanpak te volgen. Het is ook prima dat afspraken een wederzijds bindend karakter krijgen. Het is echter wel belangrijk daarbij oog te houden voor een veranderende context gedurende de looptijd van afspraken.

De commissie beveelt aan nieuwbouw van vrije sector huurwoningen door corporaties niet langer toe te staan. Op dit punt gaat de commissie verder dan de herzieningswet. Wij zouden graag de lijn van de herzieningswet volgen. Volgens de herzieningswet blijft het mogelijk om in herstructureringsgebieden op kleine schaal vrije sector huurwoningen te realiseren als ook de gemeente dat graag wil en marktpartijen het laten afweten. Dergelijke projecten kunnen soms van cruciaal belang zijn om een wijk echt vooruit te helpen.

Bastiaan Staffhorst
Manager Strategie & AdviesMattermap, Fanny Gelissen, Platform31