Publicatie: Effectenarena

Leg de relatie tussen investeringen en effecten

Uitgave: 3 december 2008
Omvang: 6 panelen A4 (3 breed, 2 hoog)

De Effectenarena is een handig instrument dat helpt om de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld te krijgen.

De ideeën om een wijk te verbeteren zijn vaak wel beschikbaar. Maar zijn dat goede ideeën? En vooral: passen ze in de aanpak die we voor ogen hebben? De Effectenarena is een in de praktijk ontwikkeld en beproefd instrument is onder andere de motor voor een dialoog met betrokkenen bij een verbeteridee.

Met de effectenarena kunt u de werkzame bestanddelen van een interventie identificeren, proeven en gezamenlijk vaststellen. U brengt de resultaten en onderlinge verbanden in kaart. Elke investering wordt daarmee een open boek.

De Effectenarena is niet alleen bedoeld om binnen de eigen organisatie in te zetten , maar liefst juist ook daarbuiten. Vooral externe professionals en bewoners blijken in de praktijk goed in het scheiden van kaf en koren. Bovendien kweekt hun betrokkenheid draagvlak voor de uitvoering van de interventie.

Winstpunten op een rij:

  • Het is duidelijke welke partijen investeren en welke partijen incasseren.
  • Er is zicht op het maatschappelijk rendement van de interventie: wegen de investeringen op tegen het totaal van de incasseringen?
  • U krijgt een beeld over de verwachting van de interventie en hoe deze precies werkt voor de maatschappij, de wijk en de bewoners.
  • Er ligt een basis om gericht te monitoren: welke effecten vinden we het belangrijkst en met welke indicatoren kunnen we een vinger aan de pols houden? Met welke score zijn we tevreden?
  • De evaluatie wordt een stuk makkelijker: bij de start van een interventie zijn de verwachtingen immers duidelijk omschreven, waardoor aan het einde van de rit eenvoudig teruggeblikt kan worden.

Dit alles draagt bij aan het lerend vermogen van de maatschappelijke onderneming. Zo is de Effectenarena een typisch stuk gereedschap voor wooncorporaties die in meer dan stenen investeren voor wijken en bewoners. Wij hopen dat de Effectenarena bijdraagt aan de effectiviteit van uw maatschappelijke investeringen.

effectenarena