Contact

Projectleider VvE’s en School vol Energie

06 14 43 76 63
olivier.lauteslager@platform31.nl

Olivier Lauteslager

Lees ook

Deze publicatie beschrijft het verhaal van Energiesprong: 6 jaar energietransitie. In de periode 2010-2016 heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd.

Hoe kunnen we de CO2-reductie de komende decennia vormgeven? En de gebouwenvoorraad – zowel woningen van particulieren, corporaties en beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed – versneld energiezuiniger maken?

Duurzame VvE's

De gebouwenvoorraad — waaronder woningen van particulieren — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Er is een energietransitie nodig en meer aandacht voor circulair inkopen en aanbesteden. Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om dit proces te versnellen. Via kennisdeling en aanjaagprogramma’s zetten we in op de ontwikkeling van een nieuw businessmodel dat vraag en aanbod en verschillende partijen bij elkaar brengt.

Van de bestaande, particuliere, bouw is een substantieel deel in het beheer van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Hoe kunnen zij de renovatie van hun pand combineren met een sprong naar duurzaamheid? Het innovatieprogramma ‘VvE’s naar nul-op-de-meter’ begeleidt Vve’s in dat proces en richt zich daarbij specifiek op de schaalbaarheid van de oplossingen. Zodat de markt straks, binnen afzienbare tijd, steeds meer appartementencomplexen naar Nul op de Meter kan renoveren en een comfortabele woonomgeving voor de bewoners binnen handbereik brengt.

Via pilots experimenteren we met systeemverandering voor grootschalige renovaties binnen de sector. Begeleiding van deze integrale en prestatiegerichte opgave ligt zowel bij Platform31, voor pilotbegeleiding, als bij Stroomversnelling, voor ontwikkeling van instrumentarium en het aanjagen van conditionering en innovaties. Door resultaten van uitgevoerde pilots te delen laten we nieuwe inzichten en goede voorbeelden van geslaagde Nul op de Meter-renovaties zien.

De opgave

In Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) komen mensen samen gezamenlijk zorgen voor (een onderdeel van) het gebouw dat zij bewonen. Eens in de zoveel tijd komen zij, soms met ondersteuning van een beheerder, voor grotere vraagstukken te staan. Vervangen, verbouwen, renoveren? Vaak kiezen VvE’s voor korte termijn oplossingen, ingegeven door verschillende belangen en toekomstplannen. Met het oog op de energietransitie zien we liever dat VvE’s grondige renovaties combineren met een sprong naar duurzaamheid. En voor de bewoners betekent dat: geen energienota meer, een metamorfose van het gebouw en verbetering van het wooncomfort.

De oplossing

Onder de paraplu van het programma Vereniging de Stroomversnelling zet Platform31 in op het stimuleren van de markt. Zodat er voor VvE’s een kant-en-klare keuze komt om de problematiek die zij ervaren op te lossen. Een complete propositie van verbouwing, tot financiering en communicatieplan moet het voor bewoners veel makkelijker maken om te kiezen voor een duurzame renovatie. Niet alleen gezond voor het klimaat maar ook voor de mensen zelf. Prettig en comfortabel wonen, zonder energierekening, dat is het uitgangspunt.


Waar mogelijk moet vindt de renovatie woonlastenneutraal plaats. Financiering gebeurt met de opbrengsten van de verdwenen energierekening. De bewoner betaalt er maandelijks geen cent meer voor, maar krijgt er wel een prachtige, vernieuwde woning voor terug. Dat is waar het allemaal begint: het wooncomfort verhogen voor de bewoners en tegelijkertijd zo slim renoveren dat de energierekening op nul komt.

Voor wie

“Een op de vier huiseigenaren is onderdeel van een Vereniging van Eigenaren,” sprak Kees Oomen van VvE Belang eens. Nederland zit vol met Verenigingen van Eigenaren. Soms groot, met honderden appartementseigenaren, soms klein, met maar twee of drie mensen. Een enorm potentieel op het gebied van duurzame gebouwen. Feit is dat zij allemaal soortgelijke vraagstukken het hoofd moeten bieden. Ze delen de zorg en het onderhoud voor gezamenlijke stukken van het gebouw waar ze in wonen. Maar lang niet iedereen is geschoold of geïnteresseerd in gebouwbeheer. Een renovatie is een omvangrijk project waar controle en overzicht soms lastig zijn. Met een complete en kant-en-klare propositie weten huiseigenaren in een VvE precies wat ze te wachten staat en waar ze voor kiezen.

P1010829
PlatoConsortia VVE

Pilot Platostraat

Rotterdamse portiekflat naar Nul op de Meter

“Perfect voor ons,” dacht de beheerder van het complex aan de Platostraat in Rotterdam, toen hij de oproep in VvE Belang las. Energiesprong zocht een VvE die mee wilde draaien in de pilot voor een renovatie naar Nul op de Meter. VvE Platostraat is een gezonde VvE met enthousiaste leden, en de Rotterdamse mentaliteit komt in dit geval ook zeer goed van pas: aanpakken.

Lees meer