Werkseminar ‘Markttoets in de praktijk’

Wanneer marktpartijen niet tot de realisatie van het (gewenste) aanbod in het middenhuur segment overgaan, kunnen gemeenten corporaties verzoeken deze taak op zich te nemen. Met een markttoets moeten gemeenten eerst aantonen dat marktpartijen geen belangstelling hebben voor de te realiseren opgaven. Rondom het realiseren van een markttoets bestaat nog veel onduidelijkheid en tot op heden is alleen in de gemeente Vianen een dergelijke toets uitgevoerd. In een werkseminar brengen we de stappen en vereisten voor een marktoets in beeld en inventariseren we knelpunten.

  • Vraagstelling: hoe werkt een markttoets?
  • Doelgroep: gemeenten die een markttoets willen uitvoeren; woningcorporaties die een markttoets willen laten uitvoeren.
  • Planning: oktober 2017

Meer informatie en aanmelden

Heeft u belangstelling voor het werkseminar of wilt u meer weten?
Kijk dan hier.

Bouw huurwoning

Oproep

Zoekt u als gemeente goede oplossingen om middeldure huurwoningen te (laten) realiseren? Ziet u als corporatie kansen om, eventueel in samenwerking met marktpartijen, middeldure huurwoningen te realiseren, ondanks de veranderde wetgeving? En kunt u als marktpartij een rol spelen bij het realiseren van deze huurwoningen voor corporatie (niet-daeb) en heeft u hier ervaring mee of bent u hier mee bezig?

Platform31 ontwikkelt activiteiten om u en andere partijen bij elkaar te brengen. We zorgen voor kennis en contact, zodat u met elkaar aan de slag kunt om het aanbod in het middensegment te vergroten. Meld u aan voor één van onze praktijkgerichte activiteiten, of neem voor meer informatie over dit project contact op met:
fons.lustenhouwer@platform31.nl