Praktijklab: ‘Afspraken tussen gemeenten en beleggers’

Er zijn meer huurwoningen in het middensegment nodig. Tegelijkertijd is duidelijk dat het bouwen van middenhuur woningen niet vanzelf gaat. Ondanks een waarneembaar stijgende vraag, komt de realisatie maar moeizaam van de grond. Dat is jammer, want voor een goed functionerende woningmarkt is een vitaal middensegment van grote betekenis.

Afspraken tussen gemeenten en beleggende marktpartijen kunnen het aanbod middenhuur woningen vergroten. De vraag is: hoe werkt dat dan? In een eerste stap brachten VNG en het ministerie van BZK eind 2017 het Gemeentelijk Instrumentarium in kaart. In een tweede stap brengt Platform31 in een het praktijklab in beeld hoe deze instrumenten in de praktijk toegepast kunnen worden en onder welke condities beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen op het realiseren, bestemmen en in de markt houden van middenhuur woningen.

Wat biedt het praktijklab?

Gedurende drie sessies ontvangt u kennis en advies van deskundigen uit de praktijk. U ontwikkelt kennis over het maken van afspraken met beleggende marktpartijen en de toepassing van het Gemeentelijke Instrumentarium. Ook de eventuele rol van woningcorporaties en het toepassen van een markttoets komt aan bod. Voorafgaand aan elke bijeenkomst inventariseren we op welke vragen u graag antwoord wenst. Daarmee sluiten we zo dicht mogelijk aan bij uw eigen praktijksituatie.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u deelnemen aan het praktijklab? Neem dan contact op met projectleider Fons Lustenhouwer. Bij voldoende belangstelling wordt het praktijklab in het eerste kwartaal van 2018 gestart.

Bouw huurwoning

Oproep

Zoekt u als gemeente goede oplossingen om middeldure huurwoningen te (laten) realiseren? Ziet u als corporatie kansen om, eventueel in samenwerking met marktpartijen, middeldure huurwoningen te realiseren, ondanks de veranderde wetgeving? En kunt u als marktpartij een rol spelen bij het realiseren van deze huurwoningen voor corporatie (niet-daeb) en heeft u hier ervaring mee of bent u hier mee bezig?

Platform31 ontwikkelt activiteiten om u en andere partijen bij elkaar te brengen. We zorgen voor kennis en contact, zodat u met elkaar aan de slag kunt om het aanbod in het middensegment te vergroten. Meld u aan voor één van onze praktijkgerichte activiteiten, of neem voor meer informatie over dit project contact op met:
fons.lustenhouwer@platform31.nl