Lokale werkconferenties: ‘Investeerders in de stad’

In samenwerking met gemeente(n), marktpartijen en woningcorporaties organiseert Platform31 lokale of regionale bijeenkomsten in gemeenten. Op deze werkconferenties maakt u kennis met elkaar. We besteden vooral aandacht aan goede samenwerkingsprocessen om een groter aanbod van middenhuur te realiseren.

Op de werkconferenties van Platform31 kunt u kennismaken en contacten leggen met geïnteresseerde marktpartijen en investeren in de onderlinge samenwerking. Het doel van deze bijeenkomsten is om de basis te leggen voor het realiseren van concrete, projectgerichte samenwerkingstrajecten. Platform31 organiseert deze werkconferenties samen met de betrokken gemeente(n).

De werkconferenties van Platform31 zijn complementair aan de ‘Samenwerkingstafels’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar de werkconferenties van Platform31 zich vooral richten op het versterken van het lokale netwerk, richten de Samenwerkingstafels onder voorzitterschap van Rob van Gijzel zich vooral op ‘trouble-shooting’ bij vastzittende projecten. Voor zo’n samenwerkingstafel is een concrete casus vereist.

  • Vraagstelling: hoe zorgen we voor optimale samenwerking en welke lokale coalities kunnen worden gesmeed om het aanbod aan middeldure huurwoningen te vergroten?
  • Doelgroep: gemeente(n), beleggers/marktpartijen en woningcorporaties.
  • Wanneer: voorjaar, zomer en najaar 2017.
  • Aanmelden: heeft u belangstelling voor het organiseren van een werkconferentie in uw gemeente? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Platform31.
Bouw huurwoning

Oproep

Zoekt u als gemeente goede oplossingen om middeldure huurwoningen te (laten) realiseren? Ziet u als corporatie kansen om, eventueel in samenwerking met marktpartijen, middeldure huurwoningen te realiseren, ondanks de veranderde wetgeving? En kunt u als marktpartij een rol spelen bij het realiseren van deze huurwoningen voor corporatie (niet-daeb) en heeft u hier ervaring mee of bent u hier mee bezig?

Platform31 ontwikkelt activiteiten om u en andere partijen bij elkaar te brengen. We zorgen voor kennis en contact, zodat u met elkaar aan de slag kunt om het aanbod in het middensegment te vergroten. Meld u aan voor één van onze praktijkgerichte activiteiten, of neem voor meer informatie over dit project contact op met:
fons.lustenhouwer@platform31.nl