Community of Practice ‘(Daeb)corporaties aan de slag met niet-daeb’

In een ‘Community of Practice’ verkennen (Daeb)corporaties de (on)mogelijkheden voor het realiseren van niet-Daeb vastgoed, al of niet in samenwerking met marktpartijen. De nieuwe Woningwet maakt dat mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om middeldure huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Het primaat hiervoor ligt bij marktpartijen. Wanneer marktpartijen het laten afweten, komen corporaties in beeld.

In Community of Practice bekijken we op welke wijze woningcorporaties een rol kunnen spelen bij het realiseren van niet-daeb vastgoed. En welke vraagstukken/knelpunten worden daarbij ervaren?
Voordat we daarmee aan de slag gaan organiseert Platform31 een verkennende Hartige Hap-sessie (planning: juni 2017) met (partner)corporaties. Hierin verkennen we eerst de inhoud en begrenzing van het vraagstuk.

  • Vraagstelling: op welke wijze kunnen corporaties, al of niet in samenwerking met marktpartijen en binnen de mogelijkheden van het nieuwe wettelijke kader, een rol spelen bij het realiseren van niet-daeb vastgoed (realiseren van middeldure huurwoningen voor het huisvesten van lage midden inkomens, van parkeervoorzieningen, van sociale koopwoningen et cetera).
  • Doelgroep: woningcorporaties met een opgave in zowel daeb als niet-daeb, beleggers/marktpartijen.
  • Planning: zomer en najaar 2017.
  • Aanmelden: heeft u belangstelling voor de Community of Practice en/of de Hartige Hap-sessie waarin we dit vraagstuk verkennen? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Platform31.
Bouw huurwoning

Oproep

Zoekt u als gemeente goede oplossingen om middeldure huurwoningen te (laten) realiseren? Ziet u als corporatie kansen om, eventueel in samenwerking met marktpartijen, middeldure huurwoningen te realiseren, ondanks de veranderde wetgeving? En kunt u als marktpartij een rol spelen bij het realiseren van deze huurwoningen voor corporatie (niet-daeb) en heeft u hier ervaring mee of bent u hier mee bezig?

Platform31 ontwikkelt activiteiten om u en andere partijen bij elkaar te brengen. We zorgen voor kennis en contact, zodat u met elkaar aan de slag kunt om het aanbod in het middensegment te vergroten. Meld u aan voor één van onze praktijkgerichte activiteiten, of neem voor meer informatie over dit project contact op met:
fons.lustenhouwer@platform31.nl