Aanjaagtraject huurwoningen voor middeninkomens

Het bouwen van huurwoningen in het middensegment gaat niet vanzelf. Ondanks een waarneembaar stijgende vraag naar dit woningtype, komt de realisatie ervan moeizaam van de grond. Dat is jammer, want voor een goed functionerende woningmarkt is een vitaal middensegment van grote betekenis. Feit is dat het aanbod van middel-dure huurwoningen nu in veel marktgebieden tekort schiet.

Gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties spelen een bepalende rol bij de realisatie van huurwoningen in het middensegment op de woningmarkt, maar hebben gebrekkig zicht op elkaars (on)mogelijkheden. En door de invoering van de nieuwe Woningwet veranderen de rollen van corporaties en gemeenten. Onderstaande driehoek laat zien dat vooral versterking van relaties tussen gemeenten en marktpartijen en tussen corporaties en marktpartijen nodig is om het aanbod van middenhuur te stimuleren.

Figuur partijen

Platform31 brengt bovenstaande partijen bij elkaar, stimuleert de verbinding en versterking van onderlinge relaties en zorgt ervoor dat zij met elkaar aan de slag gaan. In 2017 start Platform31 het ‘Aanjaagtraject huurwoningen voor middeninkomens’.

We ontwikkelen een aantal praktijkgerichte activiteiten gericht op het bij elkaar brengen van gemeenten, marktpartijen/belegger en woningcorporaties. Daarnaast brengt Platform31 in beeld wat de speelruimte van corporaties is om, al dan niet in samenwerking met martkpartijen, met middenhuur aan de slag te gaan en onder welke condities zij dit kunnen doen.

Ook gemeenten spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van markttoetsen. Platform31 investeert in kennis daarover. Ook brengen we met een gerichte quick-scan het track-record van marktpartijen in kaart. Waar en welke bouwprojecten hebben deze partijen in de periode 2015-heden in de markt gerealiseerd?

Bouw huurwoning

Oproep

Zoekt u als gemeente goede oplossingen om middeldure huurwoningen te (laten) realiseren? Ziet u als corporatie kansen om, eventueel in samenwerking met marktpartijen, middeldure huurwoningen te realiseren, ondanks de veranderde wetgeving? En kunt u als marktpartij een rol spelen bij het realiseren van deze huurwoningen voor corporatie (niet-daeb) en heeft u hier ervaring mee of bent u hier mee bezig?

Platform31 ontwikkelt activiteiten om u en andere partijen bij elkaar te brengen. We zorgen voor kennis en contact, zodat u met elkaar aan de slag kunt om het aanbod in het middensegment te vergroten. Meld u aan voor één van onze praktijkgerichte activiteiten, of neem voor meer informatie over dit project contact op met:
fons.lustenhouwer@platform31.nl