Wonen en Wijken

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn meer dan ooit voelbaar op de woningmarkt. Zo vraagt een dynamische arbeidsmarkt om flexibelere woonarrangementen. En ontstaat er vanwege gezinsverdunning en vergrijzing behoefte aan kleinere en levensloopbestendige woningen.

Tegelijkertijd zien we dat vraagstukken rond doorstroming, betaalbaarheid en beschikbaarheid niet vanzelf oplossen. Wie is op dat vlak aan zet? Welke partijen kunnen en willen nog investeren? En welke invloed heeft de Woningwet op de bestaande verhoudingen?

Daarnaast staan we voor een grote duurzaamheidsopgave: van energiezuinig naar energieleverend. Er ontstaan slimme renovatie- en transformatieproposities en nieuwe woonvormen die ook in de nieuwbouw betaalbare woningen kunnen realiseren. Die proposities ontwikkelen we samen met de markt.

In deze turbulente woningmarkt neemt Platform31 een onafhankelijke positie in tussen overheid, corporaties, beleggers, particuliere verkopers, bewoners en overige stakeholders. Daarmee vinden we de antwoorden op vraagstukken rondom stedelijke- en regionale ontwikkeling en volkshuishuisvesting van vandaag en morgen.

Meer nieuwsitems Wonen